Ninlil

Sümer mitolojisinde Ninlil veya Sud (𒀭𒊩𒌆𒆤 DNIN.LÍL "açık alan leydisi" ya da "Rüzgârın Leydisi"), Enlil'in eşi olan tanrıçadır. Soyu, çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Genellikle Haya (bolluk tanrısı) ile Nunbarsegunu'nun (arpa tanrıçası) kızları olarak kabul edilir. Akadca başka bir kaynak, An (Anu) ile Antu'nun (Sümerlerdeki Ki) kızı olarak gösterir. Diğer kaynaklar Ninlil'e Anu ve Nammu'nun kızı der.

Dilmun'da ailesiyle birlikte yaşamıştır. Suyun yanında kendisiyle birlikte yatan kocası Enlil tarafından hamile bırakılmış ve bu hamilelikten gelecekteki ay tanrısı Nanna/Suen adlı bir çocuğa gebe kalmıştır. Ceza olarak Enlil, Ninlil'in de kendisine katıldığı Ereşkigal'in yeraltı krallığına gönderilmiştir. Enlil, Ninlil'i kılık değiştirerek kapı bekçisi olarak hamile bıramış ve bu gebelikten ölüm tanrısı olan oğulları Nergal doğmuştur. Enlil, Ninlil'i kılık değiştirerek aşağıdaki dünya nehrinin adamı olarak yine  hamile bırakır ve yeraltı tanrısı Ninazu doğar bu hamilelikten. Enlil bu sefer kayıkçı olarak dördüncü kez Ninlil'i hamile bırakır ve nehir ve kanalların tanrısı Enbilulu dünyaya gelir. Bazı metinlerde Ninlil ayrıca Ninurta'nın annesidir.

Ölümünden sonra, Enlil gibi rüzgârın tanrıçası olmuştur. Eşi Enlil kuzeyden gelen kış fırtınalarıyla ilişkilendirildiği için Adapa'nın öyküsünde anılan Güney Rüzgâr Tanrıçası olabilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.