Hadad

Hadad (Had, Hadda ya da Haddu olarak da bilinir) Batı Samilerin tapındığı fırtına, gök gürültüsü ve yağmur tanrısıdır. Asur-Babil kökenli tanrılar grubundaki Adad'la aynı özellikleri taşır. Suriye'nin kuzeyi ile Fenike kıyısı ve Fırat Irmağı boylarında yaşayan Batı Samilerin başlıca baalı olarak genellikle elinde bir topuz ve şimşekle, boynuzlu başlığını giymiş sakallı bir tanrı biçiminde betimlenir. Onunla özdeş olan Hitit tanrısı Teşub gibi, Hadad'ın da simgesel yaratığı boğadır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.