Üretim

Üretim; insan ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydalarını artırmaya yönelik çabalar olarak tanımlanabilir. Bu sebeple üretim, imalat kavramından ayrılır; zira imalat, üretimden farklı olarak sadece bir malın sayısını ya da faydasını arttırma çabasıdır. Ayrıca üretim, mal veya hizmet üreten bir işletmenin üç temel faaliyetlerinden birisidir.[1]

Mal ve hizmetlerin faydaları nasıl arttırılabilir?

Mal ve hizmetlerin faydaları, ürünün şeklini, yerini, zamanını ve mülkiyetini değiştirerek sağlanabilir.

Ürünün Şeklini Değiştirerek Ürüne Değer Katmak

Ürünün şeklinin değiştirilerek insanların ihtiyaçlarına daha iyi hizmet etmesini sağlayarak ürüne değer katılabilir. Kilden çanak çömlek yapılması, top kumaştan elbise yapılması gibi...

Ürünün Yerini Değiştirerek Ürüne Değer Katılması

Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir.

Ürünün Zamanını Değiştirerek Ürüne Değer Kazandırılması

Ürünler üretildikleri anda hemen tüketilemeyebilirler, ürünlerden ihtiyaç duyulduğu anda faydalanılabilmesi için saklanmaları (stok) da ürüne değer katar.

Ürünün Mülkiyetini Değiştirerek Ürüne Değer Kazandırılması

Üretilmiş ürünlerin onlara en fazla ihtiyaç duyanların mülkiyetine geçmesine aracılık edilerek (Satıcılar) sağlayarak da ürüne değer kazandırılabilir.

Notlar

  1. Bülent Kobu Üretim Yönetimi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.