Müstehcenlik

Müstehcenlik, zamanın yaygın ahlakını kuvvetli bir şekilde rahatsız eden herhangi bir iddia veya eylemdir. Belirsiz etimolojiden Latin müstehcen, obscaenus, "hasta bedeni; iğrenç; ahlaksız" türetilmiştir. Müstehcenliğin tanımı kültürler, aynı kültürü paylaşan topluluklar, hatta bireyler arasında farklılık gösterebilmektedir. Bu sebeple çoğu ülkede neyin müstehcen olduğuyla ilgili hukuki tanımlamalar yapılmıştır ve bu tanımlamalara göre sansür gibi yaptırımlar uygulanarak müstehcen olarak nitelenen materyallerin kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.