Dine hakaret

Dine hakaret, dini faaliyetlere, dinsel ögelere veya dini açıdan kutsal sayılan kişilere hakaret veya saygısızlık anlamına gelir. Bazı ülkelerde dine hakaret cezalandırılır, bazı ülkelerde ise dine hakaret manevi tazminat gerekliliği getirebilir. Bazı ülkelerde, kanun gereği dine hakaret yasaklanmıştır.

Sufi öncü Hallac-ı Mansur 10. yüzyılda dine hakaret ettiği gerekçesi ile idam edildi.[1]

Keskin ifadeler içerse de din eleştirisi ile dine hakaret ayrı kategorilerde değerlendirilmelidir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Avery, Kenneth (2004). Psychology of Early Sufi Sama: Listening and Altered States. Routledge. s. 3. ISBN 978-0415311069.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.