Hâkim (Fâtımî halifesi)

Hakim ya El-Hakim Bi-Emrillah ya da tam adı El-ḥākim Bi-Emrullah El-Manṣūr Ismāil bin El-Azīz Bin El-Mu`izz Li-Dīnallah Ma`d al-Fāṭimīye, (Türkçe: Allah'ın Emriyle Hükümdar) (Arap yazısı: (الحاكم بأمر الله المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله معد الفاطمي)) (d. 13 Ağustos 985 - ö. 1021) 6. Fatımi halifesi. Dürzilerce "El-Hâkim Ki-Emrillâh" (Allah'ın emriyle Hükmeden) olarak bilinir. Asıl adı Ebû ʿAlî el-Mansûr, lakabı ise "Târik’ûl-Hâkim Bi-Emrillâh"tır.

Hakim
El-Hakim Bi-Emrullah
Fatımi Halifesi Hakim'in bir resmi
Fatımi Halifesi
Hüküm süresi 14 Ekim 996 – 13 Şubat 1021
Önce gelen El-Aziz Billah
Sonra gelen Ali Az-Zahir Billah
Tam ismi
El-ḥākim Bi-Emrullah El-Mansūr İsmāil bin El-Azīz Bin El-Mu`izz Li-Dīnallah
Hanedan Fatımi Hanedanı
Babası El-Aziz Billah
Doğum 985
Ölüm 13 Şubat 1021
Dini İsmâ‘îlî-Şii İslam
Minare, El-Hakim Camisi (990-1003), Kahire, Mısır.
Şadırvan, El-Hakim Camisi, Kahire, Mısır.
Dürzîlik ile alâkalı bir dizinin parçasıdır.

الحاكم بأمر الله‎

Ebû ʿAlî el-Mansûr Târik’ûl-Hâkim bi-EmrʿAllâh ibn-i Nizâr el-Azîz

Babası El-Aziz Billah'ın ölümü üzerine 996'da altıncı Fâtımî Hâlifesi olarak tahta çıktı.

Dürziler, Hakim'i günümüzde de saygıyla anarlar, Hakk Teâlâ'nın onda belirdiğine inanarak yeniden dünyaya gelmesini beklerler. Hakim'in Tevhîd Dâvâsı'nı başlattığı 1017 yılı Dürzîler tarafından takvim başlangıcı biçimde değerlendirilir.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

Hâkim (Fâtımî halifesi)
Doğumu: 985 Ölümü: 1021
Resmî unvanlar
Önce gelen
Nizâr el-Aziz
Beşinci Fâtımîler Hâlifesi
Altıncı Fâtımîler Hâlifesi
Ebû ʿAlî el-Mansûr Târik’ûl-Hâkim bi-EmrʿAllâh
ibn-il-`Azîz bi-llâh ibn-il-Mu`izz li-DînAllâh
Ma`d el-Fâtımîy

996 - 1021
Sonra gelen
Ali ez-Zâhir
Yedinci Fâtımîler Hâlifesi
Şii İslam unvanları
Önce gelen
Nizâr el-Aziz
On Beşinci İsmâ‘îl’îyye İmâmı
İsmâ‘îl’îyye / Muvahhid’îyye Dâ’î-i Â’zamı
Ebû ʿAlî el-Mansûr Târik’ûl-Hâkim bi-EmrʿAllâh
On Altıncı Nizâr’îyye / Mustâ‘lîyye
Şîʿa İsmâ‘îlî İmâmı

996 - 1021
Sonra gelen
Ali ez-Zâhir
On Yedinci İsmâ‘îl’îyye İmâmı
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.