Erbain

Erbain (Kırkıncı Gün), Yeryüzündeki en büyük anma törenlerinden biridir.

  • Şiilikte, hicrî takvime göre Aşure Günü'nden 40 gün sonra gelen Safer ayının 20. gününe verilen isimdir. Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşure Günü'nde Kerbela'da şehit edilen İmam Hüseyin ve 71 taraftarının anısını canlı tutmak için anma törenleri de düzenlenmektedir.
  • İslam dünyasında kırk günlük riyazat ve halvet olarak bilinen uygulamanın zamanıdır. Bu 40 günde maddî bağları azaltıp mânevî tarafı kuvvetlendirmek için kırk gün az yemek, az içmek, az konuşmak, az uyumak, çok ibâdet etmek gerekir. Buna çile de denir. Buna bağlı olarak bu çile iki şekilde olmaktadır: çile-i merdan ve çile-i zenan.
  • Çile-i zenan kadınlar tarafından kırk gün boyunca gündüzleri hiçbir şey yemeden ve içmeden yapılan oruç ibadetidir.
  • Çile-i merdan ise 40 gün boyunca kırk öküz kesilip bunlardan yapılan yahninin yenilmesi ile yapılan çiledir. Lakin bu çile sırasında su içilmez.
  • Miladi takvimde ise 22 Aralık - 31 Ocak günleri arasına rastlayan kırk günlük kış dönemi de aynı adla anılmaktadır. Bu döneme halk arasında "Zemheri" de denir.
Erbain'de milyonlarca şii müslüman Kerbela'daki İmam Hüseyin Camii etrafında toplanmaktadır.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.