Şiiliğin tarihi

Şiîliğin kronolojik tarihi Nüfuslarına göre bir tahmin yapılacak olunursa, yaklaşık olarak Dünya'daki toplam Müslüman nüfusun %87-88'i Sünni[1] ve yaklaşık %11-12'si de büyük bir ekseriyeti Onikiciler[2] i'tikadına mensup olan Şiîler'den müteşekkildir.[2][3] 12-15 Milyon arasında olan İsmaili nüfusu da Şiîliğin içerisinde yaklaşık olarak %10'nun üzerinde, tüm İslâm Dîni içerisinde ise %1'in hemen üzerindedir.

Şiîlik tarihindeki önemli olaylar

Muhammed'in dönemi (610-632)

Hulefa-i Raşidin dönemi (632-661)

Emevîler dönemi (661 - 750)

Abbâsîler dönemi (750 - 1258)

Şiî devletlerin tarihi sınıflandırılması

Mezheplerine göre Şiî devletler:

Şîʿa mezhepler ve onlara ait devletler

Dallar

Şiîler Sekeleyn hadisini öne sürerek, İslam Dîni Peygamberi Muhammed'in ölümü sonrasında imâmetin ya da halifelik makâmının Ali ile başlamak üzere onun neslinden gelenlere ait olduğu tezini savunmaktadır.

Şiîliğin dalları: Tüm İslâm Dîni içerisinde %1 ve Şiîliğin içerisinde ise yaklaşık olarak %10 nüfusa sahip olan İsmâ‘îlî mezheplerin kollara ayrılışını gösteren bir şema. Burada İsmâ‘îlî mezhebi içerisinde %10a yaklaşan bir nüfus oranına sahip ve böylece tüm İslâm Dîni içerisinde binde birin altında bir nüfusu olan Mustâ‘lîlik kolunun Tâyyîb’îyye şubesinin ayrıldığı dalları Davudî Bohra, Caferî Bohra, Süleymanî Bohra, Alevî Bohra, Hebtiahs Bohra, Etbe-i-Melek Bohra, ve İleri Davudî Bohra şeklinde en ince ayrıntılarına kadar gösterilmiş. İsmâ‘îlî mezhebinin %90'ından fazlasını temsil eden Nizârîler'in takip ettiği Nizâr’îyye fıkıh sistematiği tüm İslâm Dîni içerisinde %1 orana sahipken Dürziler'in yüzdesi ise sadece binde birlik bir oranda kalmaktadır.

Soyağaçları

Abd Menâf bin Kusayy nesli

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ûmeyye ibn ʿAbd Şems
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʿAbd el-Muttalib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harb
 
 
 
Ebi'l As bin Ümeyye
 
 
 
ʿÂmine
 
ʿAbd Allâh
 
Ebu Talib
 
Hamza
 
Abbas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebu Sufyan bin Harb
 
Hakem bin Ebî’l-ʿAs
 
 
Affân bin Ebî’l-ʿAs
 
Muhammed Mustafa
 
Hatice bint Hüveylid
 
Ali el-Mûrtezâ
 
Havlet bint Câ'fer
 
ʿAbd Allâh bin `Abbâs
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muâviye
 
I. Mervan
 
 
Osman
 
Rukiye
 
Fatıma Zehra
 
 
 
 
 
 
Muhammed bin el-Hânifîyye
 
ʿAli bin ʿAbd Allâh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emevî Hâlifeliği
 
 
 
Ûthman bin Ebî’l-ʿAs
 
 
 
 
 
 
 
Hasan el-Mûctebâ
 
Hüseyin (Kerbelâ)
 
El-Muhtâr ibn el-Sâkafî
(Ebû‘Emre`Keysân’îyye)
 
Muhammed "el-İmâm"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Yedicilik ve Onikicilik


 
 
 
 
 
 
Kureyş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Abd Menâf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʿAbd Şems
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hâşim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ûmeyye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʿAbd el-Muttalib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harb
 
Ebi'l As bin Ümeyye
 
 
 
 
 
ʿAbd Allâh
 
Ebu Talib
 
el-ʿAbbas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammed Mustafa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebû Sûfyân
 
Affân bin Ebî’l-ʿAs
 
Hakem bin Ebî’l-ʿAs
 
Fatıma Zehra
 
Ali el-Mûrtezâ
 
 
 
Abbâsî Hâlifeleri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muâviye
 
Osman
 
I. Mervan
 
Hasan el-Mûctebâ
 
 
Hüseyin
 
 
Muhammed
ibn el-Hânifîyye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erken
Emevîler
 
 
 
 
 
Geç
Emevîler
 
Hasan el-Mu’tenâ
soyundan İdrisiler
 
 
Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn
 
 
Muhtâr’îyye / Keysân’îyye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dâ’î el-Kebîr Hasan,
Zeydî-Alevîler
 
Muhammed el-Bakır
 
 
Zeyd bin Ali
(Zeyd’îyye)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cafer es-Sadık
 
 
Hasan bin Zeyd’ûl-Alevî
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İsmâil el-Mûbarek
 
Musa Kazım
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammed eş-Şâkir
 
Ali Rıza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İsmâ‘îlî Fâtımîler
İsmâ‘ilî i'tikadı
 
Muhammed el-Takî‘yyî’l Cevâd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali Naki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasan el-Askeri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhammed Mehdi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İsnâ‘aşer’îyye
(Onikicilik)
 
 
 


Kaynakça

  1. "Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population". Pew Research Center. 7 Ekim 2009. 30 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2010. Of the total Muslim population, 11-12% are Shia Muslims and 87-88% are Sunni Muslims.
  2. "Religions". CIA World Factbook. 24 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2014.
  3. "Mapping the Global Muslim Population". Pew Research Center. 7 Ekim 2009. 25 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Haziran 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.