Nur (İslam)

Nûr, İslami terminolojide ateşin derecesi olarak ışık anlamına gelir. Sufilikte ise "Allah’ın Işığı" anlamını taşır. Bu bağlamda şeytanlar "ateşten dumanı", cinler "hava ve ateş karışımı", melekler "ateşi nûrdan" yaratılmışlardır.[1] Ayrıca Kur'an-ı Kerîm'de bir de Nur Suresi bulunmaktadır. Bu surenin içeriğinde meleklerin mahiyetinden ve yaptıkları işlerden bahsedilmektedir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Seyyed Hossein Nasr Islamic Life and Thought Routledge 2013 978-1-134-53818-8 S. 135
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.