Bihar

Bihar, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Mekânlar
  • Bihar, Hindistan'da bir eyalet
  • Bihar Nehri, Hindistan
  • Bihar (il), Macaristan Krallığı'nın tarihi bir vilayeti.
  • Hajdú-Bihar, Macaristan'da bir il.
  • Bihar, Romanya'nın Bihor ilinin Macar dilinde ve Osmanlı döneminde söylenimi.
  • Koch Bihar, Hindistan'ın kuzeydoğusunda bir Prens eyaleti.
Diğer
  • Bihar el-Enver, Allamah Majlisi tarafından yapılan hadis derlemesi.
  • Bihar (Hazar), Hazar kağanı.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.