Bihar (Hazar)

Bihar, 730'lu yıllar boyunca Hazar Kağanlığı'nın kağanı. Ermeni kaynaklarında Viharos veya Virhor adlarıyla yer almaktadır.

Araplar karşısında Hazarlar ve Bizanslıların beraber hareket etmesi III. Leon zamanında da devam etmiş ve 732'de III. Leon, oğlu V. Konstantinos'u Hazar kağanı Bihar'ın kızı (sonradan İrini adıyla vaftiz edilecek olan) Çiçek ile evlendirmiştir. Torunu olan IV. Leon ise, IV. Leon Hazar olarak çağrılmıştır.

Kaynakça

  • Иванов С. А. Древнеармянское житие Стефана Сурожского и хазары // Хазары . — М. — Иерусалим, 2005. ISBN 5-93273-196-6
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.