Hayvanlara uygulanan şiddet

Hayvanlara uygulanılan şiddet veya hayvan istismarı; kabul edilemez şiddete sebep olan veya hayvanlara zarar veren davranışların bir bütünüdür. Kabul edilemez acı kişiden kişiye göre değişmektedir. Bazıları kabul edilemez şiddeti sadist eğilimlerle hayvanlara eziyet etmek olarak tanımlarken, bazıları kürk avcılığını, tıbbi, bilimsel veya kozmetik sanayide yapılan testleri bu istismarın içerisine alır.

İstismar

Türüne göre

Genel kavramlar
Şiddet / Baskı
Gücün kötüye kullanımı / Zulüm


Fiziksel istismar
İşkence
Çocuk istismarı
Aile içi şiddet


Psikolojik istismar
Küçük düşürme / Gözdağı verme
Mobbing / Zorbalık
Kurbanı suçlama
Nefret söylemi / Manipülasyon
Takipçilik / Sibertakipçilik
İlişkisel saldırganlık
Ebeveynsel yabancılaşma
Psikolojik işkence / Zihin kontrolü
Toplumsal veya bireysel sakınma
Zor yollu ikna / Taciz
Sözlü taciz
Gaslighting


Cinsel istismar
Ensest / Çocuğun cinsel istismarı
Tecavüz / Cinsel istismar

Kurbana göre

Çocuk istismarı / Aile içi şiddet
Yaşlı istismarı / İş yerinde şiddet
Tutuklu istismarı
Hasta istismarı
Engelli istismarı
Hayvanlara uygulanan şiddet

Suçluya göre

Polis şiddeti
İnsan deneyleri

İlgili

Ağır bedensel ceza
Erişkin Koruma Hizmetleri

Hayvanlara karşı uygulanan şiddet türleri

 1. Tıbbi amaç dışında organ veya dokuların alınması
 2. Tedavi amacı olmayan kulak ve kuyruk kesimi, ses tellerinin alınması, tırnak ve dişlerin sökülmesi
 3. Tıbbi amaçlar dışında, onun türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek
 4. Başlıca seçenek olmadığı halde bilimsel çalışmalarda deney hayvanı olarak kullanmak.
 5. Acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanmak
 6. Hayvanları başka bir hayvanla dövüştürmek
 7. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fizyolojik veya psikolojik acı çektirmek
 8. Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak
 9. Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak
 10. Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler vermek

Hayvanlara karşı uygulanan şiddete karşı yasalar

 • Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi 15 Ekim 1978 tarihinde Paris’teki UNESCO Merkezi’nde törenle ilan edilmiştir. Bu metin, 1989 yılında Hayvan Hakları Birliği tarafından tekrar düzenlenerek 1990 yılında UNESCO Genel Direktörü'ne sunulmuş ve aynı yıl halka açıklanmıştır.
 • Hayvanları Koruma Kanunu: Kanun Numarası: 5199 Kabul Tarihi: (24.06.2004)
 • 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
 • 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu
 • 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu
 • 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
 • Mülga TCK 577 è Hayvanlara Kötü Muamelede Bulunmak (Suç zamanaşımı 6 ay)

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.