Beyaz üstünlükçülüğü

Beyaz üstünlükçülüğü, Beyazların diğer ırklardan üstün olduğu ve bu nedenle onlara karşı baskın olması gerektiği yönündeki ırkçı inanç ve ideoloji. Günümüzdeki Neo-Nazizm gibi bazı beyaz üstünlükçüsü hareketler, Yahudilerin yanı sıra diğer ırklara karşı çıkarlar.

Bu terim aynı zamanda, politik, tarihi veya kurumsal egemenliğini sürdüren bir siyasal ideolojiyi tanımlamak için de kullanılır. (Tarihsel ve çağdaş sosyopolitik yapıların da gösterdiği gibi Atlantik köle ticareti, Amerika Birleşik Devletleri'nde Jim crow yasaları, 1890'lardan 1970'lerin ortalarına kadar "Beyaz Avustralya" politikaları ve Güney Afrika'da apartheid).[1][2]

Kaynakça

  1. Wildman, Stephanie M. (1996). Privilege Revealed: How Invisible Preference Undermines America. NYU Press. s. 87. ISBN 978-0-8147-9303-9.
  2. Helms, Janet (2016). "An election to save White Heterosexual Male Privilege". Latina/o Psychology Today. Cilt 3. ss. 6-7.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.