Önemsiz kişilik

Önemsiz kişilik bir kişinin veya grubun çeşitli nedenlerle sosyal, siyasal veya yasal statüsünü kaybeden kişiyi tanımlayan terim. Herhangi bir toplumdan dışlanıp "önemsiz kişilik" olarak görülen insanlar toplum tarafından genelde çeşitli haklardan mahrum bırakılır ve ya linç edilir. Önemsiz kişilik ifadesi zaman zaman toplumda önde gelenle kişilerden ölümü doğrulanamayan veya soruşturma akıbeti bilinmeyen insanları da kapsar.

1964'te Sovyetler Birliği Komünist Partisi genel sekreteri Nikita Kruşçev'in tüm görevlerinden uzaklaştırılması sonrası akıbeti önemsiz kişilik durumuna örnektir.[1] Sonraki dönemlerde adı 30 ciltlik Büyük Sovyet Ansiklopedisi'nden kaldırılmıştır.[1]

Kaynakça

  1. Service, Robert (2009). History of Modern Russia: From Tsarism to the Twenty-ad Century (İngilizce). Penguin Books Ltd. s. 376. ISBN 978-0674034938.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.