İftira ve İnkârla Mücadele Birliği

İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği (İngilizce: Anti-Defamation League, kısa adıyla: ADL), İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği anlamına gelir. 1913 yılında B'nai B'rith örgütü tarafından ABD'de kurulmuştur. Kuruluş senedinde açıklanan gayeleri, " Yahudi toplumuna karşı yapılan karalamaları durdurmak, karalama sebeplerine ve inanışlarına itiraz etmek ve gerekiyorsa karalamala eylemlerini kanun önüne getirmektir."

İftira ve İnkârla Mücadele Birliği
Endüstri Medeni Haklar
Genel merkezi New York, NY
Kilit kişiler Abraham Foxman, Başkan
Website www.adl.org/

2007 yılı yıllık bütçesi 50 milyon ABD doları olan derneğin ABD çapında 29, dünyada 3 temsiliği vardır. Genel direktörlüğünü Abraham Foxman, ABD genel sekreterliğini Glen Lewy'nin yaptığı kuruluşun genel merkezi ABD'nin New York şehrindedir.

ADL, antisemitizm, bağnazlık ve aşırılıklara karşı ABD'de ve ülke dışında savaşım vermektedir. Kuruluş gayesinin Yahudiler'e karşı karalamala ve iftiralarla mücadele olmasına rağmen din ve ırk ayrımcılığı ile mücadele konusunda da faaliyetler yaptığı vurgulanmaktadır. Temel amaçlarının, Yahudi haklarını ve Yahudi Devletini savunmak, devletin vatandaşların dinlerine bakmaksızın hepsine eşit muamele etmesini sağlamak, diğer dini inanç mensuplarına baskı yapılmasıyle mücadele etmek, aşırı fikirleri ve şiddet yanlılarını izlemek, Musevi soykırımını, eski soykırımları ve modern soykırımları telin etmek ve araştırmak olduğu beyan edilmiştir.

Yahudilerin haklarını savunan ABD'deki en büyük lobi kuruluşlarından biri olduğu kabul edilir. Neonazi veya antisemitik sloganların kullanılmasına ve açıkça propagandaların yapılmasına karşı hukukî mücadeleler verirler. Antisemitik ve neonazi propaganda yapan yayınları, bunları yapan kuruluşların ve kişilerin faaliyetlerini yıllık raporlarında afişe ederler ve bu kişi ve kuruluşlarla mücadele ederler.

İnançlar arası diyalog kampı

ADL, New England Bölgesi Şubesi, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman gençleri bir haftalığına birbirlerini tanımaları ve kültürlerini öğrenip tanışmaları için bir araya geldiği inançlara Arası Kamp ismi verilen bir organizasyon düzenlemektedir. Bu organizasyon, İbrahimî inanca mensup genç üyeler arasında iyi ilişkileri geliştirmek fikriyle doğmuştur.

Önemsemeyi cesaretlendirme ödülü

Yahudi Soykırımı ve Yahudiler'e karşı önyargı ve karalamalarla mücadele etmiş kişilere verilen ödüldür. II. Dünya Savaşı'nda Türk diplomatları adına, 11 Haziran 2005 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiştir.[1]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. "Erdoğan: Musevi düşmanlığı sapıklık, bir hastalık" (html). Hürriyet USA. 6 Kasım 2005. Erişim tarihi: 6 Kasım 2005 2005. Tarih değerini gözden geçirin: Tarih ve yıl parametreleri birlikte kullanılmamalı (yardım)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.