Psikolojik manipülasyon

Psikolojik manipülasyon, insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme veya yönlendirme anlamına gelir. Bu etkileme ve yönlendirme sonucu insanlar davranış değişikliği ya da kanaat değişikliği gösterebilirler. Davranış ve kanaat değişikliğine tüm etkilenme ve yönlendirme uygulamalarını kapsar.

İstismar

Türüne göre

Genel kavramlar
Şiddet / Baskı
Gücün kötüye kullanımı / Zulüm


Fiziksel istismar
İşkence
Çocuk istismarı
Aile içi şiddet


Psikolojik istismar
Küçük düşürme / Gözdağı verme
Mobbing / Zorbalık
Kurbanı suçlama
Nefret söylemi / Manipülasyon
Takipçilik / Sibertakipçilik
İlişkisel saldırganlık
Ebeveynsel yabancılaşma
Psikolojik işkence / Zihin kontrolü
Toplumsal veya bireysel sakınma
Zor yollu ikna / Taciz
Sözlü taciz
Gaslighting


Cinsel istismar
Ensest / Çocuğun cinsel istismarı
Tecavüz / Cinsel istismar

Kurbana göre

Çocuk istismarı / Aile içi şiddet
Yaşlı istismarı / İş yerinde şiddet
Tutuklu istismarı
Hasta istismarı
Engelli istismarı
Hayvanlara uygulanan şiddet

Suçluya göre

Polis şiddeti
İnsan deneyleri

İlgili

Ağır bedensel ceza
Erişkin Koruma Hizmetleri

Manipülasyon teknikleri

Sosyal psikologların üzerinde çalıştıkları manipülasyon tekniklerinden bazıları:

  • Foot in the Door, kapıya ayak koyma tekniği (Freedman ve Frazer, 1966)
  • Low Ball, oltaya takma tekniği (Cialdini, 1978)
  • Door in the Face, yüzüne kapıyı çarpma tekniği (Cialdini, 1975)
  • Açık ve zımni tarzlar
  • Klasik ve yeni tarzlar
Boston Katliamı'nın sansasyonel bir tasviri (5 Mart 1770): Bu görüntüler Amerikan Bağımsızlık Savaşı öncesinde İngiliz tacizlerine karşı Amerikan kolonistleri arasında hoşnutsuzluğu arttırmak ve birliği güçlendirmek için kullanıldı.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.