Fiziksel istismar

Fiziksel istismar, acı, yaralama ve diğer fiziksel yollardan ya da incitme yoluyla yapılan bir istismar çeşididir.

İstismar

Türüne göre

Genel kavramlar
Şiddet / Baskı
Gücün kötüye kullanımı / Zulüm


Fiziksel istismar
İşkence
Çocuk istismarı
Aile içi şiddet


Psikolojik istismar
Küçük düşürme / Gözdağı verme
Mobbing / Zorbalık
Kurbanı suçlama
Nefret söylemi / Manipülasyon
Takipçilik / Sibertakipçilik
İlişkisel saldırganlık
Ebeveynsel yabancılaşma
Psikolojik işkence / Zihin kontrolü
Toplumsal veya bireysel sakınma
Zor yollu ikna / Taciz
Sözlü taciz
Gaslighting


Cinsel istismar
Ensest / Çocuğun cinsel istismarı
Tecavüz / Cinsel istismar

Kurbana göre

Çocuk istismarı / Aile içi şiddet
Yaşlı istismarı / İş yerinde şiddet
Tutuklu istismarı
Hasta istismarı
Engelli istismarı
Hayvanlara uygulanan şiddet

Suçluya göre

Polis şiddeti
İnsan deneyleri

İlgili

Ağır bedensel ceza
Erişkin Koruma Hizmetleri

Başlıca fiziksel istismarlar:

 1. Vurmak
 2. Yumruk atmak
 3. İtmek, çekmek
 4. Tokat atmak
 5. Bir eşya ile vurmak
 6. Çimdiklemek
 7. Tekme atmak
 8. Düşürmek
 9. Dizle vurmak
 10. Boğazlamak
 11. Boğmak
 12. Uyutmamak
 13. Donmasını sağlamak
 14. Yakmak
 15. Elektrik ile şok vermek
 16. Stresli bir duruma düşürmek (bağlamak vb.)
 17. Yaralamak
 18. Tehlikeli hayvanlara bırakmak
 19. Taş atmak ya da silah ile ateş etmek.
 20. Zehirlemek

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.