Yaşlı istismarı

Yaşlı istismarı, güven beklenen bir ilişkide daha yaşlı kişiye zarar ve sıkıntı yaratan, tek ya da ardışık uygunsuz hareketlerdir.

İstismar

Türüne göre

Genel kavramlar
Şiddet / Baskı
Gücün kötüye kullanımı / Zulüm


Fiziksel istismar
İşkence
Çocuk istismarı
Aile içi şiddet


Psikolojik istismar
Küçük düşürme / Gözdağı verme
Mobbing / Zorbalık
Kurbanı suçlama
Nefret söylemi / Manipülasyon
Takipçilik / Sibertakipçilik
İlişkisel saldırganlık
Ebeveynsel yabancılaşma
Psikolojik işkence / Zihin kontrolü
Toplumsal veya bireysel sakınma
Zor yollu ikna / Taciz
Sözlü taciz
Gaslighting


Cinsel istismar
Ensest / Çocuğun cinsel istismarı
Tecavüz / Cinsel istismar

Kurbana göre

Çocuk istismarı / Aile içi şiddet
Yaşlı istismarı / İş yerinde şiddet
Tutuklu istismarı
Hasta istismarı
Engelli istismarı
Hayvanlara uygulanan şiddet

Suçluya göre

Polis şiddeti
İnsan deneyleri

İlgili

Ağır bedensel ceza
Erişkin Koruma Hizmetleri

Birkaç tip yaşlı istismarı vardır, başlıcaları:[1][2][3]

  1. Fiziksel: Vurmak, tokatlamak, yakmak, ittirmek, bağlamak ya da fazla ya da yanlış ilaç vermek gibi örnekler.
  2. Psikolojik: Bağırmak, hakaret etmek, korkutmak, suçlamak, göz ardı etmek ya da aşağılamak gibi örnekler. Sık görülen örneklerden biri de, kişiyi fiziksel ya da mental bir durumu geriktirmemesine rağmen Huzurevine koymak ile tehdit etmektir.
  3. Ekonomik: Yasa dışı ya da izinsiz bir kişinin malinin, parasının, banka/emeklilik hesabının ya da diğer değerli varlıklarının kullanımı (miras değiştirerek istismar eden kişinin kendini eklemesi dahil). Sıklıkla hile yolu ile vekaletname alınarak, para ve malları kullanmak ya da kendi evinden çıkartılma...
  4. Cinsel: Kendi rızası olmadan herhangi bir cinsel etkinliğe zorlamak.
  5. İhmal: Kişiyi, yiyecek, giysi, ısınma, temel ilaçlarından veya ihtiyaçlarından mahrum etmek.
  6. Hak istismarı: Mahkemece zihni yetersizlik gösterilmeyen yaşlı kişilerin sivil ve hukuki haklarını yadsımak.

Bu tür istismarı yapan kişiler kontrol ya da otorite pozisyonundaki herhangi bir kişiyi içerebilir; bu aile içinden ya da kurumsal bir kişiden gelebilir. Bu kişi eş, çocuk veya başka bir akraba, arkadaş ya da komşu, gönüllü yardımcı, hizmetçi, sağlık görevlisi, sosyal hizmetler görevlisi veya başka bir etraftaki görevli kişi olabilir. Tipik bir örneği huzurevlerinde ilaçların zorla verilmesidir; hemşirelerin yaşlı hastayı 5 dakika içinde etkisiz hale getirip istemedikleri enjeksiyonu nasıl yaptıklarını şakalaşarak anlatmaları gibi. Genelde insan hakları konusunda incelemeler sık olarak yapılmakla birlikte yaşlılara uygulanan bu durumlar henüz araştırılmamaktadır.

Kaynakça

  1. "Elder Abuse (İngilizce)". medlineplus.gov. 27 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Nisan 2020.
  2. Robinson, De Benedictis, Segal. "Elder Abuse and Neglect (İngilizce)". Help Guide. 11 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Aralık 2012.
  3. "What is Elder Abuse? (İngilizce)". Administration on Aging. 20 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Aralık 2012.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.