Hayvan Kurtuluş Cephesi

Hayvan Kurtuluş Cephesi (Animal Liberation Front, ALF), 1976'da radikal hayvan hakları eylemcisi Ronnie Lee'nin kurduğu aktivist gruptur.

ALF (Hayvan Kurtuluş Cephesi)
Kuruluş 1976
Lider Ronnie Lee
Resmî site animalliberationfront.com

Hedef ve ilkeleri

  • Hayvanları, deney laboratuvarları, sınai çiftlikler,kürk çiftlikleri gibi kötü muameleye maruz kaldıkları yerlerden kaçırıp acı çekmeden, doğal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlere yerleştirmek.
  • Hayvanları sömürerek ve onlara kötü muamele ederek kâr elde eden kurumlara yönelik ekonomik sabotaj eylemleri gerçekleştirmek.
  • Şiddet içermeyen eylemlerle ve özgürleştirme faaliyetleriyle, kapalı kapılar ardında hayvanlara yapılan işkenceleri ifşa etmek.
  • İnsan ya da insandışı olsun hiçbir hayvana zarar gelmemesi için gereken bütün önlemleri almak.

Tarihsel Dönem

Hayvan hakları hareketi 1960'larda Avrupa ve ABD'nin birçok yerinde kendi şiarlarıyla bağımsız bir güç olarak ortaya çıktı. Genel kitlesel hareketlerin içinden 'kadın talepleri ve dili' ekseninde özerkleşen feministlerin duruşlarına benzer bir yönelim, hayvan hakları aktivistlerini de yeni, makro alanların içine hapsolmayan özgün bir eyleyiş doğrultusunda etkiledi. Bu uğurda hayvan hakları ekseni, başlı başına bir politika yapma zemini olarak işlev kazanmaya başladı. İngiltere'de kurumlaşmış bir geleneğe dayanan avcılığı engellemek için çalışmalar yapan aktivistler, yasal çalışmalarının uğradığı baskı ve saldırılar karşısında yasalarla kısıtlanmayan eylemleri 1970'lerde benimsedi.

Çeşitli sabotaj grupları, hayvanları sömüren sektörlere ve mallarına yönelik eylemlere o yıllarda giriştiler. "Band of Mercy" adlı av sabotaj grubu, kundaklama alanında etkili işler yapmaya girdi ve bu süreç iki üyelerinin 1974'te tutuklanmasına kadar vardı.

Kuruluşu

Hapisten daha da motive olmuş biçimde çıkan Ronnie Lee, 1976 yılında Hayvan Kurtuluş Cephesi (ALF- Animal Liberation Front) adını verdiği militan eylemci bir örgütü kurarak devlete meydan okuyordu. ALF, hayvanları deney laboratuvarlarından kurtarmak, kötü muameleye maruz kaldıkları yerlerden kaçırarak doğal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlere yerleştirmek gibi eylemleriyle bir anda radikal hayvan hakları aktivistleri arasında müthiş bir çekicilik kazandı. ABD'de ilk ALF hücresi 1982 yılında kuruldu ve aynı yıl Howard Üniversitesi'ne düzenledikleri baskınla deneylerde sakat bıraktırılmış yirmi dört kediyi özgürlüğüne kavuşturdu.

Günümüzde ALF

ALF, merkezsiz ve hiyerarşik organlara sahip olmayan özerk örgütlenme modeliyle, kendi ilkelerine uyan her eylem grubunun ALF adıyla eylem düzenlemesine uygun yapısıyla yirmiyi aşkın ülkede faaliyet sürdürmekte. Doğrudan eylemi benimseyen otonom eylemci grupların özgürlükçü ilkeleri ALF'e, geleneksel sınıfsal muhalefet odaklarından soğumuş gençler için müthiş bir çekicilik kazandırıyor. Modernizmin büyük anlatıları ekseninde şekillenen pozitivist anti-kapitalist odakların yaşamın ve doğanın çeşitliliğine yönelik politika üretemeyişi, böylesi duyarlılıkların ALF benzeri parçaya - salt hayvan hakları gibi- yoğunlaşan hareketlerin kanalına akması sonucunu yaratıyor.

ALF sanıkları

  • Christopher McIntosh: McDonalds şubesi kundaklamaktan 8 yıl ceza aldı. (İletişim: 30512-013, USP Hazel-ton, U.S. Penitentiary, P.O. BOX 2000, Bruce Mills, WV 26525, ABD)
  • Jon Ablewhite: laboratuvarlara kobay domuz tedarik eden bir çiftçiye şantaj yaptığı gerekçesiyle on iki yıl ceza aldı. (İletişim: TB4885, HMP Nottingham, NG5 3AG, İngiltere)
  • Sarah Gisborne: Huntingdon Life Science laboratuvarına ait 8 araca zarar vermekten 5 yıl ceza aldı. (İletişim: LT5393, HMP Cookham Wood, Rochester, Kent, MEı 3UL, İngiltere)
  • Peter Young: Altı kürk çiftliğinde tutulan mink ve tilkileri serbest bıraktığı için 2 yıl ceza aldı. (İletişim: Peter Young Support Fund 740A 14th St.237 San Francisco, CA 94114)

Dış bağlantılar

Kaynak: Birgün Gazetesi (Kaynak gösterilerek alıntı yapmaya izin verilmiştir).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.