Nörolojik bozukluklar listesi

Bu listede önemli ve sık görülen nörolojik bozukluklar (Alzheimer hastalığı gibi), semptomlar (sırt ağrısı gibi), bulgular (afazi gibi) ve sendromlar (Aicardi sendromu gibi) alfabetik olarak sıralanmıştır.

A

B

C

Ç

D

E

F

 • Fabry hastalığı
 • Fahr sendromu
 • Febril konvulsiyon
 • Fibromiyalji
 • Fisher sendromu
 • Fitanik asit depo hastalığı
 • Fotik hapşırma refleksi
 • Foville sendromu
 • Friedreich Ataksisi

G

 • Gaucher hastalığı
 • Geç diskinezi
 • Geçici iskemik atak
 • Gecikmiş uyku faz sendromu
 • Gelişimsel dispraksi
 • Gergin omurilik sendromu
 • Gerstmann sendromu
 • Globoid Hücre Lökodistrofi
 • Gri madde heterotopi
 • Guillain-Barré sendromu

H

İ

 • İnclusion body miyositis
 • İncontinentia pigmenti
 • İnfantil fitanik asit depo hastalığı
 • İnfantil Refsum hastalığı
 • İnfantil spazm
 • İnflamatuar miyopati
 • İntrakranial hipertansiyon
 • İntrakranial kist
 • İşitsel işleme bozukluğu

J

K

 • Kafa travması
 • Karak sendromu
 • Karpal tünel sendromu
 • Kazanılmış epileptiform afazi
 • Kearns-Sayre sendromu
 • Kennedy hastalığı
 • Kinsbourne sendromu
 • Klippel Feil sendromu
 • Koma
 • Kompleks bölgesel ağrı sendromu
 • Kompresyon nöropatisi
 • Konjenital fasiyal dipleji
 • Kore
 • Korpus kallosum agenezisi
 • Kortikobazal dejenerasyonu
 • Kozalji
 • Krabbe hastalığı
 • Kranial arterit
 • Kraniosinostosis
 • Kronik ağrı
 • Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati (CIDP)
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Kuduz
 • Kugelberg-Welander hastalığı
 • Kümülatif travma bozuklukları
 • Kuru hastalığı

L

M

N

 • Narkolepsi
 • Niemann-Pick hastalığı
 • Nörofibromatozis
 • Nöroleptik malign sendrom
 • Nöromyotoni
 • Nöronal Hepatik ensefalopati lipofuscinosis
 • Nöronal migrasyon bozuklukları

O

P

 • Palinopsi
 • Panik Bozukluk
 • Paraneoplastik hastalıklar
 • Parestezi
 • Parkinson hastalığı
 • Paroksismal ataklar
 • Parry-Romberg sendromu
 • Pelizaeus-Merzbacher hastalığı
 • Periferik nöropati
 • Periyodik Paralizi
 • Pick hastalığı
 • PMG
 • Polimikrogri
 • Polimiyozit
 • Polio
 • Porensefali
 • Post-Polio Sendromu
 • Postherpetik Nevralji (PHN)
 • Postural hipotansiyon
 • Prader-Willi sendromu
 • Primer Lateral Skleroz
 • Prion hastalıkları
 • Progresif hemifasiyal atrofi
 • Progresif multifokal lökoensefalopati
 • Progresif Supranükleer Felç
 • Psödotümör serebri

R

 • Ramsay Hunt sendromu tip I
 • Ramsay Hunt sendromu tip II
 • Ramsay Hunt sendromu tip III - Ramsay-Hunt sendromu bakınız
 • Rasmussen ensefaliti
 • Refleks nörovasküler distrofi
 • Refsum hastalığı
 • Retrovirus-ilişkili miyelopati
 • Rett sendromu
 • Reye sendromu
 • Ritmik Hareket Bozukluğu
 • Romberg sendromu

S

T

V

W

Z

Kaynakça

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.