Bulgu

Tıpta bulgu, doktorun hastada belirlediği, gözlediği, bulduğu, onun tıbbi durumun belirtisi olan bir işarettir. Hastanın hissettikleri için kullanılan "belirti" (semptom) teriminin aksine, bulgular nesneldir. Bulgular hasta için bir şey ifade etmese de onun şikayetlerine neden olan hastalığın tanımlanabilmesi için doktoruna yardımcı olur.

Örneğin, hastanın başının ağrımasından yakınması bir belirtidir. Doktor, ayrıntılı bir sorgulamayla, bu yakınmanın enseden başın arkasına doğru yayılan ve zonklayıcı tarzda bir şikayet olduğunu öğrenebilir ve bu tabloyu, muhtemel bir hipertansiyon halinin belirtisi olarak değerlendirebilir ("ön tanı"). Hikâye bitip de muayeneye gelindiğinde, tansiyon ölçme, göz dibi muayenesi vb. yöntemlerle, hastanın "belirti"lerine uyan yüksek tansiyon "bulgu"ları elde edilebilir.

Bulgu tipleri

  • Prognostik bulgular. Hastanın mevcut durumunun ilerde varacağı sonucun işaretleri.
  • Anamnez bulgular geçmişte olan bir hastalık halinin işaretleridir.
  • Diagnostik (tanı) bulgular. Hastalığın tanımlanmasına yarayana işaretler.
  • Patonomik bulgular, belli bir hastalığın varlığı konusunda şüphe bırakmayan işaretlerdir.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.