Ön beyin

Prosensefalon ya da ön beyin, omurgalılarda beynin en önde (rostralde) yer alan kısmıdır. Mezensefalon ve rombensefalon ile birlikte, embriyonik gelişimin erken döneminde beynin 3 ana parçasını oluşturur.

Ön beyin
Embriyonik omurgalı beyninde beynin ana kısımlarını gösteren diyagram
Latince isim prosencephalon
Sistem beyin
Tanımlayıcılar
JSTOR forebrain
Microsoft Academic 2779715522
MeSH D016548
TA 5416
FMA 61992

5 vezikül döneminde diensefalon ve telensefalona ayrılır. Diensefalondan pretalamus, talamus, hipotalamus, subtalamus, epitalamus ve pretektum gelişirken telensefalondan beyin korteksi, hemen altındaki beyaz madde ve bazal ganglion gelişir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.