Sempatik sinir sistemi

Sempatik sinir sistemi, vücudu gerilime hazırlar. Stresli bir durum sırasında etkindir. Etkileri "savaş ya da kaç" şeklinde genellenebilir.

Sempatik sistemle ilgili nöronlar medulla spinalisde torakal ve lumbal bölge yan boynuzlarda bulunurlar. Buradan çıkan presinaptik efferent sempatik lifler, spinal sinirin içine katılırlar. Daha sonra birleştirici dalla paravertebrel bir ganglion olan trunkus sempatikusa geçerler. Trunkus sempatikus vertebral kanalın iki yanına yerleşmiş uzun ve zincir şeklinde üst üste dizilmiş sempatik ganglionlardan oluşmuştur. semoatik sistem -torakalumbar sistem (torakal 1-lumbal 2 arasında)

Sempatik Sinirlerin Bazı Organların Çalışması Üzerine Zıt Etkileri

  • Göz bebeklerini genişletir.
  • Tükürük salgısını azaltır.
  • Kalp atışını hızlandırır.
  • Akciğer bronşlarını genişletir.
  • Mide hareketlerini yavaşlatır.
  • İdrar kesesinin boşalmasını engeller.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.