Virgül

Kullanım yerleri

Eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarının arasında kullanılır.

 • Elma, portakal, limon, muz ve salatalık aldım.
 • Anılarını, hayallerini, güzel düşüncelerini, planlarını bir deftere yazardı.

Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır.

 • Sabah evden erken çıkar, biraz yürüyüş yapar, bir çay ocağında çayını yudumlayıp eve dönerdi.

Hitap ve seslenme sözcüklerinden sonra kullanılır.

 • Sevgili Anneciğim,
 • Sayın Müdürüm,
 • Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın!
 • Sevgili Babacığım,

Yazışmalarda, başvuru yapılan makamın adından sonra kullanılır.

 • Sağlık Kurulu Başkanlığına,

Ara söz ve ara cümlelerin, başında ve sonunda kullanılır.

 • Bu yeri, çocukluğumun geçtiği mahalleyi, asla unutmayacağım.

Sayılarda, ondalık bölümü ayırmak için kullanılır.

 • 385,5
 • 3,45

Tırnak işareti içine alınmamış alıntı cümlelerden sonra kullanılır.

 • Yarın gidiyorum, dedi.
 • JJ. Rousseau, roman hayattır, der.

Bir olayın yer ve zamanı belirtilirken, yer adını tarihten ayırmak için kullanılır:

 • İstanbul, 13 Mart 1953

Adlaşmış sıfatlardan ve anlamca karışan öğelerden sonra kullanılır.

 • Yaşlı, hizmetçiyi yanına çağırdı.
 • O, köpeği nazikçe okşuyordu.

“Evet, hayır, peki” vb. sözcüklerden sonra kullanılır.

 • Hayır, o gelmedi.
 • Evet, sen de dinleyebilirsin.
 • Peki, senin dediğin olsun.

Ünlem sözcüklerinden sonra virgül kullanılabilir.

 • Ah, karnım çok ağrıyor!
 • Aman, bu ne hal!

“ve, veya, ya da” gibi sözcüklerden önce ve sonra virgül kullanılmaz.

 • Kal ya da git.

İkilemelerin arasında virgül kullanılmaz.

 • Uzun uzun kavaklar
 • Abuk sabuk konuşuyorlar.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.