Fiil cümlesi

Fiil cümlesi, yüklemi bir fiil olan cümledir. Fiil cümlelerinin yüklemleri oluşturulurken haber ve dilek kipleri kullanılır:

Olumsuz hâli

Fiil cümlelerinin olumsuz hâli haber ve dilek kip eklerinden önce "-me" olumsuzluk ekinin eklenmesi ile oluşturulur:

  • Yarın okula gitmeyeceğim.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.