Soru eki

Soru eki, Türkçede soru cümlesi oluşturmakta kullanılan mi ekidir. Kendinden önceki hecenin hem büyük hem de küçük ses uyumlarına uyacak şekilde dar ünlülerden birini alarak , mu veya 'ye dönüşebilir:

 • Eve geldin mi?
 • Son haberleri duydun mu?

mi eki kendinden önce gelen kelimeden ayrı yazılır. Ardından -bitişik şekilde- şahıs ekleri gelebilir:

 • Bu resimdeki sen misin? (2. tekil)
 • Daha çok bekleyecek miyiz? (1. çoğul)
 • Biraz daha tatlı alabilir miyim? (1. tekil)

Eğer soru eki cümlede yüklemin bir parçası değilse şahıs eklerini almaz. Şahıs eklerini yüklem olan sözcük alır:

 • Okula gidiyor musunuz?
 • Okula mı gidiyorsunuz?

Cümlede vurgulanmak istenen ögeye bağlı olarak soru ekinin yeri değişebilir. Genellikle soru ekinden önce gelen öge vurgulanır:

 • Ben gideyim mi? ("gitmek" vurgulanmış)
 • Ben mi geleyim? ("ben" vurgulanmış)
 • Ben eve mi gideyim? ("ev" vurgulanmış)

Kaynakça

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.