Sıralı cümle

Sıralı cümleler; virgül, noktalı virgül gibi noktalama işaretleri ile birbirlerine bağlanan cümlelerdir.

Bağımlı sıralı cümle

Özne, tümleç, yüklem gibi ögelerinden biri veya birkaçı ortak olan sıralı cümledir:

  • Mart kapıdan baktırır; kazma kürek yaktırır. ("Mart" ortak özne)

Bağımsız sıralı cümle

Öge paylaşmayan, kendine has özne, tümleç ve yüklemi olan cümlelerden oluşmuş sıralı cümleye bağımsız sıralı cümle denir:

  • Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. ["Horoz" birinci özne, "(onun) gözü" ikinci özne.]

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.