Ünsüz düşmesi

Ünsüz düşmesi, bir sözcüğe bir ek veya başka bir sözcük eklenirken, kaynayan kısımdaki seslerden birinin kaybolmasıdır. Bazı sözcükler ek alırken kök ve gövde ek ile birleşmez, bu esnada kök veya gövdeden bir ünsüz düşer.

Örnekler

SözcükİlaveKaynaşmış hâl
küçük– cükküçücük
ufak– cıkufacık
ad– daşadaş
ast– teğmenasteğmen
minik - cik minicik
üst– teğmenüsteğmen


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.