Çoğul eki

Çoğul ekleri ya da çokluk ekleri, tekil isimlerin sonuna gelerek çokluk anlamı katan ekler. Türkçedeki çoğul ekleri -lar ve -ler'dir:

 • elmalar, kalemler, çocuklar, güzellikler

Türkçede çoğul ekleri, eğer bahsi geçen varlığın adedi 'belirtilmeyecekse' kullanılır. Eğer adet belirtilecekse ismin tekil hali kullanılır:

 • Kırtasiyeden üç kalem satın aldım. (doğru)
 • Kırtasiyeden üç kalemler satın aldım. (yanlış)

Bazı kalıplaşmış sıfat tamlamaları bu kurala uymazlar:

Çoğul eklerinin tayini

Çoğul eki belirlenirken büyük ünlü uyumuna bakılır. Kelimenin 'sadece' son hecesindeki ünlü ile çoğul ekinin ünlüsünün büyük sesli uyumuna uyması yeterlidir:

 • aletler
 • bayiler
 • boncuklar
 • okullar
 • üzümler

Son seslisi ince okunan bazı sözcükler bu kurala uymazlar:

 • alkoller, protokoller, Memlûkler, saatler, vs.

Kaynakça

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.