Terim

Terim; Çeşitli bilim, sanat, meslek, spor dallarında kullanılan; bunlarla ilgili varlıkları, durumları, olayları karşılayan sözcük. Terimler genel konuşma ve yazı dili dışında kalan, uzmanlık isteyen özel uğraş alanlarına ait kavramları ifade etmeye yarayan, sınırlı anlamlara sahip sözcüklerdir.

Örnekler

  • Coğrafya terimleri: ada, dağ, ova, deniz, göl, nehir, plato
  • Hukuk terimleri: anayasa, kanun, dava, davacı, mahkeme
  • Geometri terimleri: açı, kenar, köşegen, kare
  • Tiyatro terimleri: perde, sahne, rol, doğaçlama

Terim, genel dilde kullanılan sözcüklerin anlamlarıyla karışmayan, kendine özgü kuruluşu olan sözcük ya da sözcük öbeğidir. Eğer bu sözcüklerin genel dilde kullanılan eş sesli karşılıkları varsa, terim olarak kullanılan anlamlarına "terim anlam" denir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.