Meclis-i Mebusan 6. dönem mebusları listesi

1920 Osmanlı Meclis-i Mebusanı ya da VI. Meclis-i Mebusan, 12 Ocak - 18 Mart 1920 tarihleri arasında görev yapan son Osmanlı Meclis-i Mebûsanı'dır. 16 Mart 1920'de İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi nedeniyle 18 Mart'ta çalışmalarını sonlandırdı. Bu meclisteki mebusların büyük bölümü 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi'ne katıldı.

Öncesi

Aralık 1919 seçimlerine Rumların ve Ermenilerin çoğunluğu çıkacak sonucu gayrimeşru ilan ettirmek amacıyla girmemişlerdi. Bu arada, Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa Aralık 1919’da Ankara'ya geldikten kısa bir süre sonra Meclisin çalışmalarıyla ilgili son hazırlıklarını bitirdi. Alınan karara göre; Meclis-i Mebûsan'daki tüm çalışmaları yürütecek bir Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti oluşturulacak, Meclis başkanlığına Mustafa Kemal Paşa seçilecek, Sivas Kongresi kararları onaylanacak ve Mîsâk-ı Millî için mecliste yemin edilecekti. İstanbul'a giden milletvekillerine bunlarla ilgili gerekli açıklamalar yapıldı.

Açılması

12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda Mustafa Kemal Paşa Meclis Başkanlığına seçilmedi. Hatta Müdafaa-i Hukuk Grubu yerine de Felah-ı Vatan Grubu kuruldu. Millî Mücadele için tehlike yaratacak bu duruma oldukça kızan Mustafa Kemal Paşa, yazdığı Nutuk adlı eserde, Ankara toplantılarında söz verip yerine getirmeyen mebuslar için; Sözlerinde durmayan bu efendiler imansızdırlar. Korkaktırlar, cahildirler. dedi.

Misak-ı Millî'nin Kabulü

Sivas Kongresi kararlarının görüşülmesi sırasında Mustafa Kemal Paşa'ya bağlı genç mebusların baskısıyla Kongre kararları onaylandı. 17 Şubat 1920'de oybirliği ile altı maddelik Misak-ı Millî’yi kabul etti. Bu maddelerin önemlisi şüphesiz Hatt-ı Mütareke dahil ve haricindeki Türklerle meskun toprakları bölünmez bir bütün olarak kabul eden I. maddedir.

İstanbul'un işgali

İtilaf Devletleri Misak-ı Milli'nin kabul edilmesinden sonra, Sevr Antlaşması'nı Osmanlı hükûmetine kabul ettirmek amacıyla 16 Mart 1920'de İstanbul’u resmen işgal ettiler. Meclis buna rağmen 18 Mart'ta son bir kez daha toplandı. Bu son oturumda da çalışmalara ara verildi. Meclis İtilaf Devletleri tarafından basılınca, padişah tarafından 11 Nisan'da dağıtıldı.

Mebuslar

Seçim BölgesiMebus
AmasyaBekir Sami Bey
İsmail Hakkı Paşa
Ömer Lütfi Bey
AnkaraAhmed Rüstem Bey
Taşpınarlı Hacı Atıf Efendi
Ömer Mümtaz BeyKatılmadı[]
Mustafa Hilmi Bey
AntepAli Cenani
Abdurrahman Hulusi Bey
AydınCami Bey
Hüseyin Kâzım Kadri Bey
Mehmet Emin Bey
BayazıtŞefik Efendi
BitlisSofrasur Asizade Resul BeyKatılmadı[]
Sadullah Fevzi BeyKatılmadı[]
BoluTunalı Hilmi Bey
Ahmed Selahaddin Bey
Cevat Abbas Bey
Mehmed Vasfi Bey
Ahmed Tayyar Efendi
Bozok (Yozgat)İsmail Fazıl Paşa
Yusuf Bahri Efendi
BurdurHüseyin Baki Bey
BursaHasan Fehmi Kolay
Osman Nuri Bey
İlyas Zühdi Efendi
Ahmed Münir Bey
Canik (Samsun)Cavit Paşa
Emin Bey
Çorumİsmet Efendi
ÇatalcaHayrettin Belli
DenizliHakkı Behiç BeyKatılmadı[]
Faik Efendi
DersimHasan Hayri Bey
DiyarbekirMehmet Zülfü BeyKatılmadı[]
Piriççizade Feyzi BeyKatılmadı[]
EdirneFaik Bey
Mehmet Şerafettin Efendi
Galip Bey
ErganiKadri BeyKatılmadı[]
Rüştü Bey
Ertuğrul (Bilecik)Ahmet İffet Bey
ErzincanHalil Bey
ErzurumMustafa Kemal PaşaKatılmadı[]
Celalettin Arif Bey
Hüseyin Avni Bey
Süleyman Necati Bey
Zihni Bey
EskişehirAbdullah Azmi Efendi
Hacı Veli Efendi
GeliboluCelal Nuri Bey
Şakir Bey
GençMehmet Celal BeyKatılmadı[]
GümüşhaneKadirbeyoğlu Zeki Efendi
HakkâriMazhar Müfit Bey
Süleyman Asaf Bey
IspartaMersinli Cemal Paşa
Seyfullah Efendi
İçelAli Rıza Bey
İstanbulAbdülhak Adnan Bey
Ahmet Ferit Bey
Ahmed Muhtar Bey
Ahmed Selâhaddin Bey
Fuat Selim BeyKatılmadı[]
Hasancan Hamid Bey
Kâmil Efendi
Mişon Ventura EfendiGayrimüslim[]
Köstenceli Numan Usta
Rauf Ahmet Bey
Reşad Hikmet Bey
İzmirRefet BeyKatılmadı[]
Hasan Tahsin Bey
Yunus Nadi Bey
Saracoğlu Şükrü Bey
İlhami Bey
İzmitAli Bey
Hüseyin Sırrı Bey
Sapancalı Hakkı Bey
Kangırı (Çankırı)Behçet Bey
Hacı Tevfik Efendi
Karahisar-ı SâhibKel Ali Bey
Ömer Lütfi BeyKatılmadı[]
Mustafa Hulusi Efendi
Karahisar-ı ŞarkiFazıl Efendi
Karesi (Balıkesir)Hacim Muhittin Bey
Abdülaziz Mecdi Efendi
Fuat Bey
Orhan Şemsettin Bey
Rasim Bey
KastamonuYusuf Kemal Bey
Mehmet Besim Bey
Suat Bey
Şükrü Bey
KayseriAhmet Hilmi BeyKatılmadı[]
Ahmed Rifat Bey
Remzi Bey
Kırk Kilise (Kırklareli)Mehmed Bahaeddin Efendi
Mustafa Arif Bey
KırşehirRıza Bey
Benliağazade Ali Rıza Bey
KonyaHacı Bekir Efendi
Kazım Hüsnü Bey
Mehmed Vehbi Bey
Musa Kazım Bey
Ömer Vehbi Bey
KütahyaAli Bey
Hocazade Ragıp EfendiKatılmadı[]
Rasih Efendi
Lazistan (Rize)Osman Nuri Bey
Asım Beyİstifa1[]
MalatyaMustafa Fevzi BeyKatılmadı[]
Hacı Mehmed Rifat EfendiKatılmadı[]
Mamuret-ül-Aziz (Elazığ)Muhiddin Bey
Mustafa Şükrü Bey
Dikbaşızade Hüseyin Avni Bey
MaraşAbdülkadir Bey
Tahsin Bey
MardinEbül’ula Bey
Midhat BeyKatılmadı[]
Menteşe (Muğla)Hilmi Bey
Halil İbrahim Efendi
Muşİlyas Sami BeyKatılmadı[]
Osman Kadri Bey
NiğdeAta Bey
Erişirgil Mehmed Emin Bey
Muhittin Bey
OltuOltu[]Yasin BeyKatılmadı[]
Rüstem BeyKatılmadı[]
Saruhan (Manisa)Mahmud Celâleddin Bey
İbrahim Süreyya Bey
Muvaffak Bey
Çerkes Reşid Bey
SiirtHalil Hulki BeyKatılmadı[]
SinopRıza Nur
Zeki Bey
SivasHüseyin Rauf Bey
Mustafa Vasıf Bey
Bacanakzade Ziya BeyKatılmadı[]
Samih Fethi Bey
SiverekBekir Sıtkı Bey
Teke (Antalya)Hamdullah Suphi Bey
Yusuf Talat Efendiİstifa2[]
Tekfurdağı (Tekirdağ)Rahmi Bey
Süleyman Faik Bey
TokatAhmet Bey
Mehmet Bey
Şevki Bey
TrabzonHüsrev Bey
Ali Şükrü Bey
Ahmed Muhtar Bey
İsmail Bey
Ali Şefik Bey
Eşref Bey
UrfaAli Fuat Bey
Şükrü Nasıh Bey
VanHakkı BeyKatılmadı[]
Haydar Bey
Münip Bey

Dipnotlar

^  Katılmadı:  İstanbul'daki meclis çalışmalarına katılmadı
^  İstifa1:  Katılmadı ve 26 Şubat 1920 tarihinde istifa etti
^  İstifa2:  Katılmadı ve 19 Şubat 1920 tarihinde istifa etti
^  Oltu:  Oltu Şura Hükümeti temsilcisi olarak
^  Gayrimüslim:  Seçilen tek Gayrimüslim (Yahudi) mebustur

Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.