Meclis-i Mebusan 3. dönem mebusları listesi

1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı veya III. Meclis-i Mebusan, Osmanlı Meclis-ı Umumisi'nin alt kanadı olan Meclis-i Mebusan'ın II. dönemidir. 17 Aralık 1908 - 18 Ocak 1912 tarihleri arasında görev yaptı.

II. Abdülhamid döneminin sonunda, 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet'in ilanıyla, aynı yılın Kasım ve Aralık aylarında mebus seçimi yapıldı. Ahrar Fırkası ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin katıldığı seçimlerde, İttihat ve Terakki çoğunluğu sağladı ve 17 Aralık 1908’de (Rumî takvime göre 4 Kânunuevvel 1324) 3. Meclisi Mebusan açıldı. Bu Meclis, 31 Mart Olayı ve II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi sonrasında Mayıs 1909’da Kanuni Esasi üzerinde değişiklikler yaparak padişahın ve Ayan Meclisinin yetkilerini daralttı, kendi yetkilerini arttırdı. 1911’de tek bir mebusluğu ilgilendiren, ancak siyasi yankıları yüksek olan bir ara seçim yapıldı.

III. dönem Meclis-i Mebusanı'nda 142 Türk, 60 Arap, 25 Arnavut, 23 Rum, 12 Ermeni (bunlara 4 Taşnak ve 2 Hınçak mensubu dahildi), 5 Yahudi, 4 Bulgar, 3 Sırp, 2 Ulah ve 1 Asuri (Dawud Bey Yusufani, Musul Vilayeti) mebus bulunmaktaydı. İdeolojik altyapısı dönem içinde şekillenmeye devam edecek olan İttihat ve Terakki Fırkası yaklaşık 60 mebusun desteğine sahipti.[1]

Mebuslar

Mebuslardan üçü
Aristidi Paşa, İsmail Hakkı Paşa ve Mahir Said Bey
VilayetSeçim BölgesiMebusEtnik Mensubiyeti
AdanaAdanaAbdullah Faik Efendi[2]Türk
Ali Münif Bey[3]
CebelibereketMehmed Reşid Efendi
İçelHacı Mahmud Bayram Efendi
KozanBoyacıyan Hamparsum Murat EfendiErmeni
MersinAbdülhalim Bey[4]Türk
Arif Hikmet Bey[5]
AnkaraAnkaraHacı Mustafa Efendi
Kasım Nuri Efendi
Mahir Sait Bey
Talat Bey
ÇorumAli Osman Efendi
Mehmet Münir Bey
KayseriHacı Kasım Efendi
İmamzade Ömer Mümtaz Bey
KırşehirAli Rıza Bey
Mahmut Mahir Efendi
BozokEdip Bey
Hayrullah Efendi
AydınAydınİsmail Sıtkı Bey[6]
Hacı Süleyman Efendi[7]
Ubeydullah Efendi
DenizliAhmed Muhip Efendi
Fraşarlı Gani BeyArnavut
İzmirAristidi Paşa[8]Rum
Emanuel Emanuelidi Efendi[9]
İstepan Efendi
Mehmet Sait EfendiTürk
Nesim Mazliyah EfendiYahudi
Pavli Karolidi EfendiRum
Seyid BeyTürk
MenteşeHalil Bey
Hamza Hayati Bey
SaruhanHaydar Bey
İlhami Bey
Mansurîzade Sait Bey
Tokadîzade Şekip Bey
BağdatBağdatHacı Ali Efendi
Babanzade İsmail Hakkı Bey
Sason EfendiErmeni
DivaniyeEsseyid Mustafa Nuri EfendiArap
Mehmet Şevket Paşa
KerbelaAbdülmehdî Bey
BasraAmmareAbdülmecid Bey[10]
Hüseyin El Ulvan Efendi[11]
Mehmed Kureyş Efendi[12]
Mehmed Selim Efendi[11]
BasraAbdülvahap Paşa[13]
Zehirzade Ahmed Paşa[5]
Seyyid Talip Bey
MüntefikAbdülmuhsin Bey[14]
Hıdır Hayati Efendi
Refet Senevî Efendi[5]
BeyrutAkkaŞakîrzade Esad Tevfik Efendi
BeyrutKâmil El Esad Bey[15]
Rıza El Sulh Bey
Süleyman El Büstanî Efendi[8]
LazkiyeEmin Aslan Bey[16]
Mehmed Aslan Bey[17]
NablusŞeyh Ahmed Hammaş Efendi
TrablusşamFuat Hulusi BeyTürk
BitlisBitlisMehmed Arif Efendi
GençMehmed Emin Efendi
MuşHacı İlyas Sami Efendi
Kigam EfendiErmeni
SiirtAbdürrezak EfendiTürk
Cezayir-i Bahr-i SefidLimniMihalaki EfendiRum
MidilliPanayot Bostani Efendi
Mihalaki Salta Efendi
RodosTeodor Konstantinldi Efendi
SakızMihalaki Çelebidi Efendi
DiyarbekirDiyarbekirPirinçcizade Arif Bey[5]Türk
Pirinçcizade Feyzi Bey[18]
Erganiİbrahim Efendi
MardinSait Bey
SiverekNureddin Bey
EdirneDedeağaçSüleyman Bey
EdirneAsım Bey
Faik Bey[19]
Rıza Tevfik Bey
Mehmed Talat Paşa
Geliboluİstefani Narlı EfendiRum
Gümülcineİsmail BeyTürk
Mehmed Fehmi Efendi
Mehmed Arif Bey
KırkkiliseEmrullah Efendi
Mustafa Arif Bey
TekirdağMehmed Adil Bey
Agop Babikyan Efendi[5]Ermeni
Agop Boyacıyan Efendi[20]
ErzurumBayazıtSüleyman Sudi EfendiTürk
ErzincanOsman Fevzi Efendi
ErzurumAhmed Ziya Bey
Hacı Şevket Efendi
Pastırmacıyan Karekin EfendiErmeni
Seyfullah EfendiTürk
Ohannes Vartkes EfendiErmeni
HicazCiddeKasım Zeynel EfendiArap
HicazHasan Şeybî Efendi
Şerif Abdullah Bey
HalepHalepAli Cenani BeyTürk
Artin Boşgezenyan Efendi[21]Ermeni
Şeyh Beşir Efendi[22]Arap
Emirîzade Mehmed Bahaeddin Bey[23]
Mellahzade Mer'i Paşa[24]
Kevakibîzade Mesud Efendi
Mustafa Bey[25]
Cabirîzade Abdünnafi Paşa
Bereketzade Rıfat Bey[5]
MaraşHasan Fehmi EfendiTürk
Mehmed Şükrü Efendi
HüdavendigârBursaHafız Ahmed Hamdi Efendi
Hacı Ömer Feyzi Efendi
Sabri Bey
Mehmed Tahir Bey
Ertuğrul (Bilecik)Mehmed Sadık Bey
Mehmed Sıtkı Efendi
Karahisar-i Sâhib (Afyon)Kâmil Efendi
Rıza Paşa
Kethüdazade Salim Efendi
KütahyaAbdullah Azmi Efendi
Ahmed Ferid Bey
Ahmed Cemal Bey[26]
Hasan Tahsin Efendi
Mustafa Saffet Paşa[7]
İstanbulİstanbulAhmed Nesimi Bey
Ahmed Rıza Bey[27]
Alber Feraci EfendiYahudi
Halaçyan EfendiErmeni
İsmail Hakkı UzunçarşılıTürk
Hüseyin Cahit BeyTürk
Konstantin Konstanidi EfendiRum
Pandelâki Kozmidi Efendi
Hoca Nasuhzade Mustafa Asım EfendiTürk
Manyasizade Refik Bey[28]
Rıfat Paşa[29]
Tahir Hayrettin Bey[30]
Kirkor Zöhrap EfendiErmeni
İşkodraDraçEsad PaşaArnavut
İşkodraMurteza Galip Bey
Rıza Bey[31]
Şakir Bey[5]
KastamonuKangırı (Çankırı)Behçet BeyTürk
Hacı Tevfik Efendi
KastamonuAhmet Mahir Efendi
Ahmed Şükrü Bey
İsmail Mahir Efendi
Necmeddin Molla Bey[32]
Yusuf Kemal Bey[7]
SinopHasan Fehmi Efendi
Rıza Nur Bey
KonyaAntalyaEbüzziya Tevfik Bey
Elmalılı Mehmed Hamdi Efendi
BurdurMuhaddeszade Ömer Lütfi Efendi
IspartaHacı Eşref Bey
Süleyman Sami Bey
KonyaMehmed Emin Efendi
Mehmed Vehbi Efendi
Hacı Mustafa Efendi
Salim Efendi
Zeynelabidin Efendi
NiğdeMustafa Hayri Efendi
Muhiddin Bey
Yorgaki EfendiRum
KosovaİpekAhmed Hamdi EfendiArnavut
Ali Haydar Bey
Bedri Bey
Hafız İbrahim Efendi
PriştineHüseyin Fuat PaşaTürk
Hasan BeyArnavut
Mustafa Hamdi Efendi[5]
Sava Stepanoviç EfendiSırp
Şaban Paşa[33]Arnavut
PrizrenMehmet Emin Efendi[7]
Şerif Bey
Vehbi Efendi[34]
Yahya BeyTürk
SeniçeHacı Hasan Muhittin Bey
TaşlıcaAli Vasfi Bey
ÜsküpAleksandır Parliç EfendiSırp
Necip Draga BeyArnavut
Pavlof EfendiBulgar
Sait EfendiTürk
Mamuret-ül-AzizDersimLütfi Fikri BeyTürk
MalatyaAhmed Hamid Bey[5]
Keşşaf Efendi[35]
Mehmet Tevfik Efendi
Mamuret-ül-AzizMustafa Bey
Mehmed Nuri Efendi
Hacı Ziyaeddin Efendi
ManastırDebreBasri BeyArnavut
İsmail Bey[5]
Şevket Bey[36]
ElbasanAbdullah Mahir Efendi[5]Türk
Hacı Ali Efendi[37]
GöriceFilip Mise EfendiUlah
Şahin Naki EfendiArnavut
ManastırYanko Dimitroviç EfendiSırp
Mehmet Vasıf BeyTürk
Pançe Doref EfendiBulgar
Trayan Nali EfendiUlah
SerfiçeKoço Drizi Efendi[5]Arnavut
Haris Vamvaka Efendi[38]
Yorgi Boşo EfendiRum
MusulKerkükMehmed Ali BeyTürk
Salih Paşa
MusulDavud Yusufanî BeyAsuri
Mehmed Ali Fadıl BeyTürk
SüleymaniyeHacı Said Efendi
SelanikDramaAgâh Bey
Rıza Bey
SelanikYorgaki Artas EfendiRum
Cavid BeyTürk
Emanuel Karasu EfendiYahudi
Yorgi Honeos EfendiRum
Rahmi BeyTürk
Dimitri Vlahof EfendiBulgar
SirozHristo Dalçef Efendi
Dimitri Dinga EfendiRum
Derviş Ragıp Bey[39]Türk
Mithat Şükrü Bey
Yusuf Naşit Bey[7]
SivasAmasyaArif Fazıl Efendi
Cudi Efendi
İsmail Hakkı Paşa
Karahisar-ı ŞarkiÖmer Feyzi Efendi
Serdarzade Mustafa Efendi
SivasDağavaryan Nazret EfendiErmeni
Hüsnü BeyTürk
Mustafa Ziya Bey
Ömer Şevki Bey
Ahmet Şükrü Efendi
TokatHattatzade İsmail Paşa
Şeyh Hacı Mustafa Hakkı Efendi
Mustafa Sabri Efendi
SuriyeHamaAbdülhamid Zöhravî EfendiArap
Halid El Berazi Efendi
HavranSadeddin Efendi
KerekTevfik El Mecali Bey
ŞamAbdurrahman El Yusuf Bey[40]
Mehmed Aclanî Efendi[5]
Şem'azade Hasan Rüştü Bey
Süleyman Efendi[7]
Azmzade Şefikülmüeyyet Bey
Aslizade Şükrü Bey[41]
TrablusgarpCebeli GarbiSüleyman Elbarunî Efendi
FizanCami BeyTürk
HumusMustafa Bin Kaddare EfendiArap
TrablusgarpFerhat BeyTürk
Mahmud Naci Bey
Sadık Bey
TrabzonGümüşhaneMısırlızade Hayri Bey
İbrahim Lütfi Paşa
LazistanAhmed Paşa
İbrahim Ferid Efendi
TrabzonSaraçzade Ali Naki Efendi[42]
Hacı Osman Bey
Eyüpzade İzzet Bey
Matyo Kofidi EfendiRum
Mahmud Bey[43]Türk
Mahmud Mazhar Bey
Mahmud İmadeddin Efendi[5]
Mehmed Emin Efendi
VanHakkâriSeyyid Taha Efendi
VanVahan Papasyan EfendiErmeni
Hacı Tevfik EfendiTürk
YanyaBeratAziz PaşaArnavut
İsmail Kemal Bey
PrevezeAzmi Bey[44]Türk
Hamdi Bey[45]
ErgiriMamopulo EfendiRum
Müfit BeyTürk
YanyaDimitraki Kingos EfendiRum
Konstantin Surla Efendi
YemenHudeydeAli Süveyd EfendiArap
Hadi El Rızk Efendi
Mahmud Nedim Bey[46]
Seyyid Muhammet Abdurrahman Efendi[7]
Tahir Recep Efendi[7]
Zühtü Mustafa Bey[47]
San'aHüseyin Abdülkadir Bin Ali[48]
Hüseyin El Halâli Efendi[7]
Mehmet Abdullah Mukhafi Efendi
Seyyid Ahmed Habbânî Bey[49]
Seyyid Ahmed Bin Yahya Elkisbî Efendi
Seyyid Ali Muta Efendi
Seyyid Ali Bin Hüseyin Efendi[5]
TaazEsseyid Salih Sindar Efendi
AsirAli Bin Hasan Efendi
Şeyh Said Feraci Efendi
Şeyh Ahmed Efendi[5]
Bağımsız SancaklarBoluHacı Abdülvehap EfendiTürk
Mehmet Habip Bey
Şerafettin Bey
Mustafa Zeki Bey
BingaziÖmer Mansur PaşaTürk
Yusuf Şetvan BeyArap
Canik (Samsun)Abdullah Efendi[50]Türk
Hacı Ahmed Hamdi Efendi
Mehmed Ali Bey
Nail Bey[51]
Sait Efendi[52]
Süleyman Necmi Bey[53]
ÇatalcaDimitri Zafiropulos EfendiRum
İzmitAhmed Müfit BeyTürk
Anastas EfendiRum
Hafız Rüştü EfendiTürk
Kale-i SultaniyeSeyyid Ali Rıza Efendi[5]Türk
Arif ismet Bey[5]
Atıf Bey[54]
Mustafa Bey[55]
Karesi (Balıkesir)Hafız Abdülaziz Mecdi Efendi
Ali Galip Efendi
İbrahim Vasfı Efendi
Muharrem Hasbi Efendi
Konstantin Savapulos Efendi[56]Rum
Şefik Efendi[50]Türk
KudüsRuhi El Halîdî BeyArap
Hafız Essait Efendi
Said El Hüseynî Efendi
Medine-i MünevvereSeyyid Abdülkadir Haşimî Efendi
UrfaMahmut Nedim BeyTürk
Şeyh Saffet Efendi
ZorHıdır Lütfi Efendi

Kaynakça

Dipnotlar

 1. İstifa eden Ali Münif Bey'in yerine mebus oldu.
 2. Ankara Valiliğine atanarak milletvekilliğinden ayrıldı.
 3. Ölen Arif Hikmet Bey'in yerine mebus oldu.
 4. Dönem içinde öldü.
 5. İstifa eden Süleyman Efendi'nin yerine seçildi.
 6. Dönem içinde istifa etti.
 7. 31 Ocak 1911'de Ayan azalığına atandı.
 8. Aristidi Paşa'nın yerine mebus oldu.
 9. Müstafi sayılan Hüseyin El Ulvan Efendi'nin yerine milletvekili oldu.
 10. İki yıl Meclise devam etmediğinden müstafi sayıldı.
 11. Müstafi sayılan Mehmet Selim Efendi'nin yerine milletvekili oldu.
 12. Ölen Ahmed Paşa'nın yerine mebus oldu.
 13. Ölen Refet Efendi'nin yerine mebus oldu.
 14. Sü­leyman El Büstani Efendi'nin yerine mebus oldu.
 15. 31 Mart İsyanı'nda öldürüldü.
 16. Ölen Emin Aslan Bey'in yerine mebus oldu.
 17. Ölen Arif Bey'in yerine mebus oldu.
 18. Ölen Asım Bey'in yerine mebus oldu.
 19. Ölen Agop Babikyan Efendi'nin yerine mebus oldu.
 20. Mustafa Bey'in yerine mebus oldu.
 21. Ölen Rıfat Bey'in yerine mebus oldu.
 22. İstifa eden Mer'i Paşa'nın yerine mebus oldu.
 23. Dönem içinde Halep Evkaf Muhasebeciliğine atandığı için istifa etti.
 24. Dönem içinde Devlet Şûrası azalığına atandı.
 25. İstifa eden Saffet Paşa'nın yerine mebus oldu.
 26. 23 Ocak 1912'de Ayan azalığına atandı.
 27. 4 Mart 1909'da öldü.
 28. Refik Bey'in ölümü üzerine mebus se­çildiyse de istifa etti.
 29. Rıfat Paşa'nın istifası üzerine mebus oldu.
 30. Ölen Şakir Bey'in yerine mebus oldu.
 31. İstifa eden Yusuf Kemal Bey'in yerine mebus oldu.
 32. Ölen Hamdi Efendi'nin yerine mebus oldu.
 33. İstifa eden Mehmet Emin Efendi'nin yerine mebus oldu.
 34. Ölen Ahmed Hamid Bey'in yerine mebus oldu.
 35. Ölen İsmail Bey'in yerine mebus oldu.
 36. Ölen Mahir Efendi'nin yerine mebus oldu.
 37. Ölen Koço Drizi Efendi'nin yerine mebus oldu.
 38. İstifa eden Naşit Bey'in yerine mebus oldu.
 39. İstifa eden Süleyman Efendi'nin yerine mebus oldu.
 40. Ölen Mehmet Aclanî Efendi'nin yerine mebus oldu.
 41. Şeyhülmebusin (Meclisin en yaşlı üyesi)
 42. Ölen Mahmud İmadeddin Efendi'nin yerine mebus oldu.
 43. Dönem içinde Hüdavendigâr Valiliğine atandı.
 44. Azmi Bey'in yerine mebus oldu.
 45. İstifa eden S.M. Abdurrahman Efendi'nin mebus oldu, sonra da Yemen Vali Vekâletine atandı.
 46. İstifa eden Tahir Recep Efendi'nin yerine mebus oldu.
 47. Ölen Seyyid Ali Bin Hüseyin Efendi'nin yerine mebus oldu.
 48. İstifa eden Hüseyin El Halâli Efendi'nin yerine mebus oldu.
 49. Dönem içinde Temyiz Mahkemesi azalığına atandı.
 50. 21 Ocak 1911'de Ayan azalığı­na atandı.
 51. Abdullah Efendi'nin yerine mebus oldu.
 52. Nail Bey'in yerine mebus oldu.
 53. Ölen Arif İsmet Bey'in yerine mebus oldu.
 54. Ölen Ali Rıza Efendi'nin yerine mebus oldu.
 55. Şefik Efendi'nin yerine mebus oldu.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.