Kıptî Ortodoks Kilisesi

Kıptî Ortodoks Kilisesi veya İskenderiye Kıptî Kilisesi Mısır'ın en büyük Hristiyan kilisesinin resmî adıdır. İskenderiye Kıptî Kilisesi, Hristiyanlığın diğer mezhepleri tarafından monofizit bir kilise olarak tanımlanır. Monofizit görüş, İnsanî ve İlâhî tabiatların katışma ve değişme olmaksızın tek bir tabiatta birleşmesi ve tek tabiata dönüşmesini savunur. 451 yılında toplanan Kadıköy Konsili bu görüşü reddetti. İskenderiye Kıptî Kilisesi, Konsil kararlarını tanımayarak Ortodoksluk'tan ayrılan kiliselerden biridir.

Kıptî Ortodoks Kilisesi
Kıptî Ortodoks Kilisesi
Kıpti Ortodoks Haçı
Kurucu MS 42'de Evanjelist Markus
Tanınma Oryantal Ortodoks
Başpiskopos II. Tavadros
Merkezi İskenderiye ve Kahire, Mısır
Alan Mısır ve tüm Afrika
Dil Kıptice, Yunanca, Arapça, Mısır Arapçası ve birçok dil
Üyesi ~14 - ~16 milyon: ~12.000.000 Mısır'da + ~2.000.000 - ~4.000.000 Diasporada

Tarih

Kuruluşu

Mısır Kilisesi'nin MS 42'de Evanjelist Markos tarafından kurulduğu kabul edilir. Bu kilisenin ilk üyeleri Yunanlı veya Yahudi nüfustan değil, Mısır'ın Kıptîce konuşan nüfusundandır.

Kilisede Kıptîce kullanımı

Kıptîce, dünyanın her yerindeki Kıptî kiliselerinde kullanılan dildir. Antık Mısırca'dan türetilmiştir ve Yunan alfabesiyle yazılır. Ayinlerde söylenen ilahilerin bazıları kuşaktan kuşağa binlerce yıl geçmiştir. Kıptîce aynı zamanda, Arap fetihlerinden sonra Mısır'ın orijinal dilini muhafaza edilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

İznik Konsili

4. yüzyılda Arius adlı İskenderiyeli bir presbüteros tarafından başlatılan "Ariusçuluk" akımının yayılmasıyla baş gösteren bir dini çatışma üzerine Roma İmparatoru I. Konstantin imparatorluğun Hristiyanlık anlayışını kesin olarak belirlemeyi amaçlayarak İznik Konsili'ni toplamıştır. İznik Konsili'nde Arius'un en önemli rakibi ileride İskenderiye piskoposu olacak Athanasios olmuştur. Athanasios İskenderiye piskoposu olduğun Kıptîler tarafından Papa olarak kabul edilir.

İskenderiye Aziz Markos Kıptî Katedrali
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.