Eşsesli

Eşsesli,[1] sesteş veya homofon;[2][3] söylenişleri (telaffuzları) aynı, anlamları farklı olan (sözcükler).[4] Eşsesli kelimelerin yazılışları (imlâları) her zaman aynı olmayabilir. Eğer telaffuzun yanı sıra yazılışları da aynı ise homonim olarak adlandırılırlar. -Telaffuzuna bakılmaksızın- yazılışları aynı olan sözcüklere ise homograf denir.[5]

Örnekler
 • yüz (surat) - 100 (rakam)
 • el (organ) - el (yabancı)
 • fon (arka plan) - fon (kaynak)
 • byte (birim) - bite (ısırmak) (İngilizce)
 • K-9 (polis köpeği) - canine (köpeklerle ilgili) (İngilizce)

Türkçedeki eşsesli kelimelerin tamamına yakını aynı zamanda homonimdir: yaz, el, boz vs. Bu nedenle Türkçede eşsesli sözcüğü sıklıkla homonim anlamında kullanılır.[6]

Batılı dillerde ise homonim olmayan (yazılışı farklı) esşesli sözcüklere sıklıkla rastlanır. Örneğin İngilizcede fonemlere karşılık gelen harf grupları kelimeye göre değişiklik gösterebildiği için pek çok homonim olmayan eşsesli sözcük vardır: tale-tail (/teɪl/), sale-sail (/seɪl/), made-maid (/meɪd/), sea-see (/si/), Sun-son (/sʌn/) vs.

Kaynakça

 1. "eşsesli." 26 Nisan 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Dildernegi.org
 2. Berbercan, Mehmet Turgut. Kutadgu Bilig'de Fiillerin Çok Anlamlı Yapısına Genel Bir Bakış. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt 6. Sayı 4. 2013. Issn: 1307-9581
 3. Türk dili: Dil ve Edebiyat Dergisi Sayı 457. Sf 2. Türk Dil Kurumu. 1990.
 4. eşsesli Dil Derneği. Erişim: 24 Haziran 2012.
 5. "homograph." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.
 6. "homonim." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 24 Haziran 2012

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.