Bilgisayar mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği temel olarak yazılım, programlama ve algoritma ile ilgilenir. Bilgisayar ağları, veri tabanı yöneticiliği ve gömülü sistemler de diğer çalışma alanlarıdır.

Bilgisayar mühendisleri yazılım olduğu kadar donanım alanında da bilgi sahibidirler.
Hızlı sıralama algoritmasının bir görüntüsü.

Bilgisayar mühendisleri, programlama dilleri, yazılım tasarımı ve yazılım - donanım tümleştirmesi eğitimi alırlar. Yazılımların neyi yapabileceği neyi yapamayacağı (bk. Hesaplanabilirlik), yazılımların belirli bir görev üzerinde nasıl etkili bir verim gösterebilecekleri (bk. algoritma ve karmaşıklık), yazılımların saklanmış bir veriyi nasıl yazıp okuyabilecekleri (bk. veri yapıları ve veri tabanları), yazılımların nasıl daha akıllı çalışabilecekleri (bk. Yapay zekâ), insan ve yazılımların birbirleriyle nasıl bir iletişim içerisinde olacakları (bk. insan bilgisayar etkileşimi ve kullanıcı arayüzleri) konuları üzerinde ve ASIC, FPGA, devre tasarımı ile donanım-yazılım entegrasyonu alanlarında çalışırlar.

Eğitimi

Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıldır, bu eğitimi bitirenler bilgisayar mühendisi unvanını alırlar. 2009'da, ABD'de yeni mezun kendini geliştirmiş bir bilgisayar mühendisinin ortalama yıllık maaşı $61,738‘dı.[1]

Tarihçe

Dünyada bilgisayar mühendisliğinin geçmişi

İlk genel amaçlı elektronik bilgisayar ENIAC Glen Beck adlı mühendis tarafından programlanırken

Bilgisayar Mühendisliği dalının doğuşu ve ilgili çalışmalar 20. yüzyılın çok öncelerine gitse de çağdaş makineler ve çağdaş bilgisayar mühendisliği 20. yüzyılda gelişmiştir. 1920'lerden itibaren bu alanda gelişmeler gösterildi. Özellikle Alan Turing bu dalın kurucularından sayılır.

Bilgisayar Mühendisliği gelişmiş ülkelerde üniversitelerde bilgisayar bilimi bölümü olarak geçiyordu, sürekli ilerleyen teknolojiye ayak uydurmak için yakın zamanda üniversitelerde yeni ders programları ile robotik sistemlerin programlanmasına başlanmasıyla bilgisayar mühendisliği bölümü olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Türkiye'de yurt dışından daha eski olarak çok eskiden beri bilgisayar mühendisliği olarak adlandırılsa da günümüzde ders programlarını çağa göre güncellemişlerdir, donanım programlama üzerine de birkaç ders eklenmiştir. Türkiye'de bu güncelleme ile yazılım mühendisliği bölümü olarak ayrı bölüm açılmıştır. Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliğinin donanım programlama, elektronik derslerini içermeyen ders programına sahip bir disiplindir. Günümüz için yurt dışındaki bilgisayar bilimi bölümü ile Türkiye'deki yazılım mühendisliği bölümü için aynı bölümlerdir diyebiliriz.

Türkiye'de bilgisayar mühendisliğinin geçmişi

Türkiye'deki bilgisayar mühendisliğinin kuruluşunun temelinde Elektronik Hesap Merkezleri yatmaktadır. Türkiye'de bir üniversitede ilk kez bilgisayar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kullanılmaya başlanmıştır.[2] Hacettepe Enformatik Enstitüsü ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri bölümleri kurulduktan sonra üniversitelerindeki bilgisayar mühendisliği bölümlerinin çekirdeğini oluşturmuştur. 1977 yılında Hacettepe ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi ilk kez lisans düzeyinde bilgisayar mühendisliği eğitimine başlamıştır. İTÜ'de 1980 yılında Elektrik Elektronik Fakültesi bünyesinde, Ege ve Yıldız Teknik Üniversiteleri'nde 1982 yılında Mühendislik Fakültesi'nde bilgisayar mühendisliği eğitimi başlamıştır. 2009 yılı itibarıyla 72 üniversitede bilgisayar mühendisliği eğitimi verilmektedir.

Bilgisayar mühendisliğinin alanları

IEEE ve ACM birlikte Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Computer Engineering[3]'de bilgisayar mühendisliğinin çekirdek bilgi alanlarını şöyle tanımlar:

Algoritmalar Bilgisayar mimarisi ve organizasyonu Bilgisayar dizgesi mühendisliği Bilgisayar grafiği
Veri tabanı Sayısal mantık İşaret işleme Elektronik
Gömülü sistemler Arayüzler ve İnsan bilgisayar etkileşimi İşletim sistemleri Programlama temelleri
Yazılım mühendisliği (Çok Geniş Ölçekli Tümleşim) VLSI tasarımı ve üretimi Bilgisayar ağları Yapay zekâ

İlgili dallar

Bilgisayar mühendisliği, elektronik ve haberleşme, yazılım, kontrol, elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi ve matematik ile yakından ilgilidir.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. CNNMoney.com (24 Temmuz 2009). Most Lucrative College Degrees 23 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 5 Mayıs 2010 tarihinde erişilmiştir.
  2. Resimlerle Bilişim Tarihimiz
  3. http://www.computer.org/portal/cms_docs_ieeecs/ieeecs/education/cc2001/CCCE-FinalReport-2004Dec12-Final.pdf
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.