Mühendislik dalları listesi

Günümüzde mühendisliğin; elektrik, inşaat, kimya ve makine olmak üzere 4 ana daldan oluştuğu kabul edilmektedir.[1]

Elektrik mühendisliği

Elektrik mühendisliği elektrik devreleri ve motorlarından, bilgisayar sistemlerine elektronikten; haberleşmeye kadar pek çok alanı kapsar. Türkiye'de "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" olarak geçer, genel altdalları aşağıdadır.

Alt dal Kapsam Önemli uzmanlıklar
Bilgisayar mühendisliği Elektriksel sistemlerin yardımıyla bilgisayar donanımı ve yazılımı tasarlanması ve üretilmesi
  • Yazılım mühendisliği, bilgisayarları denetleyen yazılımların üretilmesi ve bakımı
  • Donanım mühendisliği, çeşitli bilgisayar donatımlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesi
Elektronik mühendisliği Elektronik devre kartlarının, direnç, transistör, kondansatör gibi elektronik parçalar ile tasarlanması.
Kontrol mühendisliği Dinamik sistemlerin matematiksel modellenmesi ve bunların denetleyiciler ve elektrik devreleri aracılığı ile tasarlanmasıyla ilgilenir.
Güç mühendisliği Elektriğin üretilmesi ve dağıtılması, yüksek akım kolu. Türkiye'de Elektrik Mühendisliği adı altında eğitimi verilir.[2]
Telekomünikasyon mühendisliği Her türlü haberleşme sisteminin üretimi, tasarımı, geliştirilmesi.
Biyomedikal mühendisliği
Optik mühendisliği Araçların tasarımı ve elektromanyetik radyasyonun özelliklerini kullanan sistemler.

Kimya mühendisliği

Kimya mühendisliği kimyasal maddeler ve süreçlerle ilgilenir.

Alt dal Kapsam Önemli uzmanlıklar
Metalurji ve malzeme mühendisliği Madde ve maddenin mühendisliğe olan uygulamaları ile ilgilenir. *Seramik mühendisliği, Polimorfik, polikristalin, oksit ve non-oksit seramik gibi gelişmiş malzemeler ile ham oksit malzemelerin tasarımı ve işlenmesi.
  • Kristal mühendisliği, katı hal moleküllerin tasarımı ve tümleştirilmesi
  • Polimer Mühendisliği, polimerik malzemelerin sentez, karakterizasyonları ve işlenmeleri ile ilgilenir.
Süreç mühendisliği Dizayna, operasyona, kontrole, ve kimyasal işlem seçeneklerine odaklanır *Petrol Mühendisliği, Rafineri ürünlerinin ve üretim süreçlerinin tasarlanmasıyla ilgilenir.
  • Polimer Mühendisliği, plastik ürünlerin tasarımı ve üretimiyle ilgilenir.
  • Kâğıt mühendisliği, kâğıt ürünlerinin tasarımı ve üretimiyle ilgilenir.
Moleküler mühendislik Moleküllerin üretimi ile ilgilenir.

İnşaat mühendisliği

İnşaat mühendisliği pek çok yapının (köprü, yol, altyapı vb.) tasarımı ve inşasıyla ilgilenir.

Alt dal Kapsam Önemli uzmanlıklar
Jeofizik mühendisliği Jeolojik malzemelerin inşaat mühendisliğinde kullanımı
Yapı mühendisliği The engineering of structures that support or resist structural loads
  • Deprem mühendisliği, yapıların sismik yüke karşı davranışı ile ilgilenir.
  • Rüzgâr mühendisliği, rüzgâr analizi yapar ve rüzgârın binalara etkisini araştırır.
  • Mimari mühendislik, Mühendslik yöntemleriyle bina ve yapı tasarlanmasıyla ilgilineri.
  • Gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, deniz taşıtlarının tasarlanmasıyla ilgilenir.
Ulaşım mühendisliği İnsanların ve eşyaların etkin ve güvenli bir şekilde ulaşımıyla ilgili çalışır.
  • Trafik mühendisliği, Ulaşım için altyapı gerekliliklerini sağlayan bir Ulaşım Mühendisliği dalıdır.
  • Otoyol mühendisliği
  • Demiryolu mühendisliği
Çevre mühendisliği Mühendislik uygulamalarının çevrenin gelişimi ve korunumuna uygulanmasıyla ilgilenir.
  • Ekoloji mühendisliği, Ekosistemlerin tasarlanması, kurulması ve izlenmesi ile ilgilenir.
  • Yangın güvenliği mühendisliği, Mühendislik yöntemleriyle insanları yangından korumakla ilgilenen daldır.
  • Sıhhi tesisat mühendisliği, Mühendislik yöntemleriyle insanların yaşam ortamını daha sağlıklı hale getirmeye çalışır.
  • Hidroloik mühendisliği, Hidroloji bilimi ışığında, su kaynaklarının tasarlanması ve bakımının yapılmasıyla ilgilenir.
  • Şehir mühendisliği, Su ve atık yönetimi, ulaşım ağları, alt yapılar, iletişim vs. gibi belediyecilik sorunlarıyla ilgilenir.
Geomatik mühendisliği Uydu sistemleri, ölçüm aletleri ve teknolojik ekipmanlarla yeryüzünün incelenmesi ile ilgilenir.

Türkiye'de adı Harita,Feomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliği olarak geçer.

Yeryüzünün tamamını veya belli bir kısmını incelemek ve duruma göre proje ve plan oluşturmak amaçlanır.

Makine mühendisliği

Makine mühendisliği fiziksel ve mekanik ürünlerin yapımıyla ilgilenir.

Alt dal Kapsam Önemli uzmanlıklar
Akustik Mühendisliği Titreşim kontrolü ve manipilasyonu ile ilgilenir.

Özellikle titreşim azaltma ve istenmeyen ses kontrolü gibi konularda çalışır

Taşıt Mühendisliği Taşıtların tasarımı, üretimi ve kontrolüyle ilgilenir.
İmalat mühendisliği Araç gereç, makineler, işlemler ve sistemlerin ar-ge'sini yapmak ve çeşitli üretim teknikleri ile ilgilenir.
Tekstil mühendisliği

Dallar arası ve özel mühendislikler

Alt dal Kapsam Önemli uzmanlıklar
Endüstri mühendisliği Kaynakların uygun çözümlenmesi ve tasarımı
  • İmalat mühendisliği, Araç gereç, makineler, işlemler ve sistemlerin ar-ge'sini yapmak ve çeşitli üretim teknikleri ile ilgilenir.
  • Sistem mühendisliği, karmaşık sistemlerin ya da bu sistemleri oluşturan alt sistemlerin tasarımını, üretimini ve bakımını, zaman ve maliyet kısıtlarını da göz önünde bulundurarak, gerçekleştirmek amacını taşır.
  • Construction engineering, the planning and management of construction projects
  • Güvenlik mühendisliği, hayati öneme sahip bir sistemin, parçalar arızalandığında bile gerektiği gibi davranmasını sağlamak.
Uygulamalı mühendislik Yönetim, tasarım ve teknik yeteneklerin sistemlerin tasarımı ve entegrasyonu, yeni ürün tasarımlarının yapılması, üretim proseslerinin geliştirilmesi ve bir organizasyon ya da firmanın teknik fonksiyonlarının ve/ ya da fiziksel/teknik fonksiyonlarına uygulanmasıyla alakalı alandır.

Uygulamalı mühendislik programları tipik olarak temel mühendislik prensipleri, proje yönetimi, endüstriyel süreçler, üretim ve operasyon yönetimi, sisteö entegrasyonu ve kontrolü, kalite kontrol ve istatistik konularını kapsarlar.[3]

Biyoloji mühendisliği Mühendislik prensiplerinin biyoloji ve tıp alanlarına uygulanmasıdır.
Mekatronik Makine ve elektrik mühendisliğinin karışımından oluşur ve otomasyon sistemlerinin tasarlanması ve incelenmesiyle ilgilenir.
  • Robotik
  • Enstrümantasyon
  • Aviyonik, bir uçak ya da uzay aracında kullanım amacı ile elektronik ve sistemlerin tasarımı.
Nükleer enerji mühendisliği Nükleer uygulamaların mühendisliğe uygulanmasıdır.
Ziraat mühendisliği Mühendislik uygulamalarının tarla, bahçe gibi tarımsal alanlara uygulanmasıdır.
  • Bioprocess engineering, the design and development of equipment and processes for the manufacturing of products from biological materials
  • Gıda mühendisliği, yemek üretimi, paketlenmesi ve ilgili işlemlerle ilgilenir.
  • Su Ürünleri Mühendisliği, Sucul canlıları ve kontrollü üretim uygulamalarını kapsar.
Nanomühendislik Nano ölçekte mühendislik
Peyzaj mimarlığı Kültürel ve doğal kaynakların korunarak belirli bilimsel ve mühendislik ilkeleri, ölçütleri kullanılarak bitkisel tasarım projeleri eşliğinde konforlu, sağlıklı, güvenli, huzurlu, ulaşabilir, erişebilir, estetik, ekolojik, sürdürlebilir mekanların tasarlanması, planlanması, doğal çevre kalitesinin korunmasını, onarımını ve yönetimini kapsar.
  • Peyzaj mühendisliği, Arazi biçimlendirme(Gradding) ile parsel içi kot çözümleri, yağmur suyu yönetimi, otopark alanları çözümleri, bina ulaşım yolları...vb yapısal projeleri kapsar.
  • Peyzaj planlama, ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunması adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesi, korunacak alanların belirlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, orman, sulak alanlar, maden ve katı atık alanları gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş alanları onarımı için planlama yapmak, kentsel açık yeşil alanların oluşturulması, doğal kaynakların(hava, su, toprak...vb) korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi sağlamak, arazi kullanım planlaması, çevre sorunlarının giderilmesi üzerine çalışmalar yapmak
  • Peyzaj tasarımı
  • Çevre koruma ve peyzaj onarımı alanında
  • Peyzaj yönetimi
  • Kentsel Tasarım ve Planlama
Petrol ve doğalgaz mühendisliği Petrol ve doğalgaz aranması, sondajı ve üretimi gibi konularla ilgilenir.
  • Reservoir engineering, the application of scientific principles to study the flow of fluids in underground reservoirs so as to obtain a high economic recovery.
  • Drilling engineering, the design and application of equipment and techniques to drill wells.
  • Production engineering, the design and application of equipment and techniques to bring well fluids to the surface and then separate out the various components.
Enerji mühendisliği Enerji mühendisliği enerji verimliliği, hizmetleri, santraller ve çevre ile uyumluluğu ile ilgilenir. Enerji mühendisliği kimyasal, mekanik ve elektriksel pek çok bilgiyi kullanır. Diğer mühendislik dallarına göre daha dallar arası bir mühendislik dalıdır.
  • Güneş enerjisi mühendisliği, güneş enerjisine dayalı ürünlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve hizmete sunulması ile ilgilenir.
  • Rüzgâr mühendisliği, Wind engineering analysis effects of wind in the natural and the built environment and studies the possible damage, inconvenience or benefits which may result from wind. In the field of structural engineering it includes strong winds, which may cause discomfort, as well as extreme winds, such as in a tornado, hurricane or heavy storm, which may cause widespread destruction

Kaynakça

  1. Klein, Julie Thompson, Frodeman, Robert, Mitcham, Carl (2010). The Oxford Handbook of Interdisciplinarity (İngilizce). Oxford University Press. ss. 149-150.
  2. "Arşivlenmiş kopya". 9 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Şubat 2015.
  3. "ATMAE Membership Venn Diagram". 13 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Haziran 2011.

[1]

  1. Bu sayfa'nın ingilizcesi, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_engineering_branches 11 Mart 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.