İstihkâm

İstihkâm veya askeri mühendislik Günümüz ve geleceğin muharebeleri her seviyede sürekli manevra yapmayı, üstün hareket kabiliyetine sahip kuvvetlerin bir bütün halinde eğitilmesini, başarılı bir şekilde bütünleştirilerek kullanılmasını ve karşılaşılan her türlü engelden süratle geçilmesini gerektirmektedir. İlgi ve etki alanları genişleyen muharebe sahasının belki de en zor ve karmaşık görevlerinden olan “Geçit Açma Harekatı” nın, başarılı bir şekilde uygulanması harekâtın sonucunu belirlemektedir.[1]

Yabancı Lejyon'na bağlı istihkâm sınıfı askerler

İstihkamcılar, harekât alanının tamamında istihkam faaliyetlerini yönetmek suretiyle, karma sınıf ve silah timinin ayrılmaz bir parçası olarak görev icra ederler. İstihkamcılar, muharebede dost birliklerin hareket kabiliyetini artırma, düşmanın hareket kabiliyetini engelleme ve beka görevleri icra eder ve muharebe destek kuvvetlerine istihkam desteği sağlar. Taarruzî harekâtta istihkamcılar normal olarak manevrayı desteklemek için, gayretlerini aşağıda belirtilen faaliyetler üzerinde yoğunlaştırırlar.

Ayrıca istihkamcılar, savaş anında cepheye ilk giden ve en son dönen birliklerdir.

  1. Engellerden gedik ve geçitler açarlar veya bunları kaldırırlar,
  2. Tahkimli mevzilere taarruza yardım ederler,
  3. Taarruz eden dost kuvvetlerin yanlarını korumak için engeller tesis ederler.

İstihkâmcı genel bir ifadeyle muharebe alanı mühendisidir. Engeller tasarlama, taktiksel noktalarda siperler kazma ve türevi bütün işleri üstlenir. Orta Çağ'da mancınık ve koçbaşlarını tasarlar ve kullanım inceliklerini belirlerdi. 3 boyutlu çizim (teknik resim) geliştirilmesiyle birlikte istihkâm kuramında önemli atılımlar yaşanmıştır. Fransız matematikçi “Gaspard Monge” tasarı geometri ve teknik resmi geliştirmesiyle birlikte kendini istihkâm kuramına adamıştır.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.