Ziraat mühendisliği

Ziraat mühendisliği bitkisel üretim (tarla bitkileri, bahçe bitkileri) ve hayvansal üretim (büyükbaş küçükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı, kümes hayvanları, arıcılık, yemler ve hayvan besleme, biyometri ve genetik) yanında süt teknolojisi, tarımsal biyoteknoloji, tarım makinaları, tarımsal enerji sistemleri, tarımsal yapılar (kültür-teknik), arazi ve su kaynakları, toprak bilimi ve bitki besleme, tarım ekonomisi, tarım ürünleri teknolojisi, bitki koruma, peyzaj mimarlığı,biyoyakıt ve biyogaz enerji üretimi alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.

Bitkisel üretim

Kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi alanında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Tarım teknolojisi

Tarım alanlarının belirlenmesi, erozyondan korunması, sulanması, tarımda kullanılan her türlü yapının, makine ve enerji türünün belirlenmesi ve üretimin projelendirilmesi alanında bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

Bitkisel üretim

 • Bulunduğu yörenin toprak analizini yapmak,
 • Toprağın verimini artırıcı önlemler almak,
 • Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirlemek,
 • Tohumların ekilmesi, fidelerin, fidanların dikilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirlemek,
 • Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili yöntemler geliştirmek,
 • Bitkilerin hastalıklardan ve zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapmak,
 • Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tarım teknolojisi

 • Tarım arazisinin yapısını inceleyerek teraslama, düzeltme işlemlerini planlamak,
 • Sulama ve fazla suyun süzülmesi için gerekli yapıları planlamak (Baraj, Su kanalları vb)
 • Hayvan Barınakları (Ahır, ağıl, gölet, kümes), sera inşaatı, köy konutları, köy yolları, su depoları için planlar hazırlamak ve yapımını denetlemek,
 • Tarımsal üretimde kullanılan alet ve makinaları (Traktör, Rüzgâr ve Güneş enerjili sulama sistemleri vb) tasarlamak üretim (İmalat) sürecini denetlemektir.

Ziraat mühendisliği programında okumak isteyen bir öğrencinin;

Ziraat Mühendisliği (Bitkisel Üretim) programında okumak isteyen bir öğrencinin;

 • Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
 • Bedence, arazide çalışabilecek kadar sağlıklı bir kişi olması gerekir

Ziraat Mühendisliği(Tarım Teknolojisi) programında okumak isteyen bir öğrencinin;

 • Matematik kavramlarla düşünebilen ve problem çözebilen,
 • Şekil ve uzay ilişkileri görebilen,
 • Makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen, mekanik kavramlarla akıl yürütebilen,
 • Yönergeyi izleyebilme yeteneğine sahip,
 • El-göz koordinasyonuna sahip,
 • Bir işi plana uygun olarak yürütebilen bir kişi olması gerekir.

Çalışma ortamları

Ziraat Mühendisleri (Bitkisel Üretim) ;

Tüm işlerini açık havada yürütürler. Çalışırken çiftçilerle iletişim halindedirler.

Ziraat mühendisleri (hayvansal üretim)

Kapalı ve açık alanlarda çalışabilirler. Genellikle hayvancılık işletmelerinde, özel veya kamu işletmelerinde çalışabilirler. Bunun yanında kendi işletmelerini kurabilirler. Yem fabrikaları, tavukçuluk işletmeleri, besicilik ve süt sığırcılığı işletmeleri ile koyun ve keçi yetiştiriciliği işletmelerinde çalışabilirler.

Ziraat mühendisleri (tarım teknolojisi)

Meslek elemanları, tarım alet ve makineleri üreten kamu ve özel kuruluşlara ait fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışırken; ziraat mühendisleriyle, makine mühendisleriyle, makine teknisyenleriyle, çiftçilerle, meslektaşlarıyla ve işçilerle iletişim halindedirler.

İş bulma İmkanları

Ziraat Mühendisleri (Bitkisel Üretim)

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığına ve özel sektöre ait tarımsal işletmelerde çalışırlar. Kendi bahçe ve sera işletmelerini kurarlar. Tarla, bağ ve bahçe ziraatı hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyen, insanların sürekli ihtiyaç duyduğu ürünlerin yetiştirilmesi açısından gereksinim duyulan bir meslektir.

Ziraat Mühendisleri (Tarım Teknolojisi)

Türkiye'de tarımda mekanizasyon, teknolojik gelişme ile birlikte gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bu gelişmeye verilen öneme paralel olarak; tarım alet ve makineleri üretiminde aktif olarak görev alacak ara elaman olan bu meslek elemanlarına özel sektörde istihdam olanakları artacaktır. Orman Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda, T.C. Zirai Donatım Kurumu fabrika ve bölge müdürlüklerinde, pancar ve tarım-kredi kooperatiflerinde görev alırlar.

Öğrenim sırasında aldığı genel konstrüksiyon, imalat ve malzeme bilgisi nedeniyle serbest çalışma, tarım alet ve makineleri imal eden özel kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahiptir. Çalışma koşullarından dolayı meslekte erkekler kadınlara oranla iş bulma yönünden daha çok aranılan kişilerdir.

Eğitim imkanları

Ziraat Mühendisleri (Bitkisel Üretim)

Meslek yüksek okullarının: Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi, Bağcılık, Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Endüstriyel Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, Fındık Eksperliği, Hasat Sonrası ve Teknolojisi, Mantarcılık, Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi, Sebze Üretimi, Seracılık, Seracılık ve Süs bitkileri Yetiştiriciliği, Tarımsal Pazarlama, Tarla Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tohumculuk, ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde Ziraat Fakültelerinin Bitkisel Üretim, lisans programına dikey geçiş yapabilirler. 4 yıllık lisans programını bitirenlere Ziraat Mühendisi unvanı verilir.

Ziraat Mühendisleri (Tarım Teknolojisi)

Meslek Yüksek okullarının: Sulama Teknolojisi, Tarım Aletleri ve Makineleri, Tarımsal Sulama Yöntemleri programlarını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Tarım Teknolojisi” lisans programına dikey geçiş yapabilirler. Lisans (4 yıllık) programını bitirenlere Ziraat Mühendisi unvanı verilir.

Dersler

Ziraat Mühendisliği lisans programında öğrenciler ilk üç yıl temel bilim dersleri (Fizik 1, Kimya 1 veya Fizik 2, Matematik 1,Mühendislik Matematiği, Botanik, Zooloji, Jeoloji), temel mühendislik dersleri Akışkanlar Mekaniği, Makina Elemanları ve Mukavemet, Mühendislik Mekaniği (Statik ve Dinamik), Termodinamik ve Isı İletimi, Tarımsal Yapılar (Kültürteknik),Sulama ve Drenaj , Bilgisayarda Çizim Teknikleri, Sera yapım tekniği, Malzeme Bilgisi, Tarım Makinaları 1, Tarım Makinaları 2, Ölçme Bilgisi 1, Teknik Resim 1, temel meslek dersleri (Çevre Bilimi ve Teknolojisi,Genetik, İstatistik, Araştırma ve Deneme Metotları, Meteoroloji, Mikrobiyoloji, Tarım Tarihi ve Deontolojisi), ayrıca Gıda Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığı Lisans Programlarını karakterize eden birer ders ile bütün alt programları ( Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Gıda Teknolojisi veya Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak, Zooteknik,) temsil eden dersleri okumaktadırlar. Son sınıfta ise kendi tercihleri arasından yerleştirilecekleri yukarıda yazılı alt programlardan birine ayrılmakta ve ayrıldıkları bu alt programda tümü seçmeli olan dersleri almaktadırlar. Zooloji ve botanik olarak biyolojinin alt dallarıdır.

Etkinlik alanları

İstek duydukları alana göre;

 • Mantarcılık, fidancılık, tohumculuk, seracılık
 • Zirai karantina ve zararlı mücadelesi
 • Tarım ilaçları
 • Tarım araç ve makinaları üretim evleri,
 • Tarımsal tasarılandırma, işletme, pazarlama ile ilgili her türlü konu
 • arıcılık
 • Tarım ekonomisi
 • Hayvancılık
 • Tarımsal makine projelendirme ve tasarlama
 • Tarımsal Yapı projelendirme ve tasarlama
 • Bilirkişilik ve danışmanlık
 • Arazi sınırı belirleme ve projesini çizme

işlerini yapabilecek yasal yetkinliktedirler.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.