Mühimmat

Mühimmat; askerî terminolojide savaş için gerekli, demirbaş olmayan bütün yedek parça ve cephaneyi kapsayan bir terim. Cephane ise ateşli silahlardan atılmak üzere hazırlanmış her türlü patlayıcı veya delici malzemedir.

Etimoloji

Arapça mühimmat (önemli şey) kelimesinden gelen mühimmat sözcüğünün kökeni "savaş için gerekli, önemli şeyler" anlamındaki mühimmat-ı harbiye kavramıdır.[1] Türkçeye 19. yüzyılda girmiştir. Cephane sözcüğü ise "savaş" anlamındaki Moğolca cebe sözcüğü ile Farsça hane sözcüklerinden oluşturulmuştur.[2] Türkçeye 1400 yılından önce girmiştir. Farsçada cabayâne sözcüğü silah deposu anlamına gelir[2] ancak Türkçede sözcük depo anlamını yitirmiştir. Türkçede bu anlamda cephanelik veya silahhane sözcükleri kullanılır.[3][4]

Kaynakça

  1. "mühimmat." 29 Ocak 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Nişanyan Sözlük. Erişim: 16 Şubat 2013.
  2. ""cephane."". 29 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Şubat 2013.
  3. "cephanelik." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 16 Şubat 2013
  4. "silahhane." Güncel Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. Erişim: 16 Şubat 2013
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.