Araştırma ve geliştirme

Araştırma ve geliştirme (veya kısaca Ar-Ge) OECD tarafından, "bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması" olarak tanımlanmıştır.[1] Araştırma ve geliştirmenin üç bölümü vardır:[1]

  1. Temel araştırma
  2. Uygulamalı araştırma
  3. Deneysel geliştirme.

Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri kapsamaktadır.[2]

Araştırma ve geliştirme; hem bir şirket, hem de bir ülke için yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmenin başlıca bir unsurudur. Ar-Ge yapan kuruluşlar, üretkenliklerini ve üretim kalitelerini artırmak veya yeni ürün ve hizmetler yaratmak amacını güderler.

Devlet teşvikleri

Türkiye

Ar-Ge merkezi kurulumu sırasında firmalara sağlanan teşvik ve muafiyetler şu şekildedir; Ar-Ge İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Teşviği, Sigorta Primi Desteği, Gümrük Vergisi Teşviği, Siparişe Dayalı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri İstisnası, Temel Bilimler Desteği.

Kaynakça

  1. OECD OECD Factbook 2008: Economic, Environmental and Social Statistics 13 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi..
  2. 5746 Sayılı, 28 Şubat 2008 tarihli ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/03/20080312-2.htm 17 Aralık 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.