SQL

SQL, (İngilizce "Structured Query Language", Türkçe: Yapılandırılmış Sorgu Dili, telaffuz: ɛs kjuː ˈɛl/) verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir dildir. SQL, kendisi bir programlama dili olmamasına rağmen birçok kişi tarafından programlama dili olarak bilinir. SQL herhangi bir veri tabanı ortamında kullanılan bir alt dildir. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlem yapılabilir; veritabanlarında bulunan sistemlere bilgi ekleme, bilgi değiştirme, bilgi çıkarma ve bilgi sorgulama için kullanılmaktadır. Özellikle de ilişkisel veritabanı sistemleri üzerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. SQL'e özgü cümleler kullanarak veri tabanına kayıt eklenebilir, olan kayıtlar değiştirilebilir, silinebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturulabilir.

Tarihçe

Veritabanı yaklaşımı ile birlikte bir veri sorgulama diline veya aracına ihtiyaç duyulmuştur. İlk başta matematiksel bir sözdizimine sahip olan SQUARE adlı bir dil geliştirilmiştir. Geniş kullanıcı kitleleri tarafında kolay kullanılabilmesi için matematiksel söz dizimli SQUARE dilinden vazgeçilerek, İngilizce'ye benzer sözdizimine sahip bir dil oluşturulmuş ve SEQUEL olarak adlandırılmıştır. Daha sonra da bu SEQUEL dili, İngilizce söylenişine paralel olarak SQL olarak adlandırılmıştır.

SQL dili ilişkisel alanda büyük ilgi görmüş ve İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin (İVTYS) tümünde yer alan standart dil görünümü kazanmıştır. Bu nedenle Veri Tabanı konusunda çalışan tüm bilişim teknik personeli tarafından bilinmesi gereken bir dil konumundadır.

Veri tanımlama olanakları

SQL veri tanımlama deyimlerinden başlıcaları şunlardır:

CREATE TABLE tablo_adi
Yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır. Alan isimleri yazılırken sona virgül konulur ve son satır olan işlemimizde virgül konmadan parantez kapatılır.
CREATE TABLE tabloilceler (
  ilceNo mediumint(8) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
  ilce varchar(30) NOT NULL,
  postakodu varchar(5),
  ilceTel char(3),
  plakaKodu char(2) NOT NULL
)
ALTER TABLE tablo_adı
Yeni bir sütun eklemek, sütunun tipini veya uzunluğunu değiştirmek vb. yapısal değişiklikler yapılması için kullanılır.
DROP TABLE tablo_adı
Tabloyu içerisindeki verilerle birlikte siler.
TRUNCATE TABLE tablo_adı
Tablodaki tüm verileri siler, tablo yapısını korur.:
CREATE VIEW görüş_adı
Görüntü oluşturmak için kullanılır
DROP VIEW görüş_adı
Görüntüyü siler
CREATE INDEX indeks_adı
Tablonun (en azından bir) sütun adı üzerinde indeks oluşturmak için kullanılır.
DROP INDEX indeks_adı
Oluşturulan indeksleri veri tabanından kaldırmak için kullanılır.

Veri işleme olanakları

SELECT deyimi
SELECT ilçe, postakodu FROM tabloIlceler WHERE plakaKodu = '34'
İstanbul'un ilçeleri ile posta kodlarını gösterir
UPDATE deyimi
UPDATE tabloIlceler SET postakodu = '06720' WHERE ilce = 'Bala'
Bala'nın posta kodunu değiştirir
INSERT deyimi
INSERT INTO tabloIlceler VALUES (, 'Yenişehir', , , '53')
Yeni veriler ekler
DELETE deyimi
DELETE FROM tabloIlceler WHERE plakaKodu = '53'
plakaKodu 53 olan bütün verileri siler

SQL dilini kullanan veritabanları

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.