ISO 3166

ISO 3166 Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan bir standarttır. Ülkelerin, özerk bölgelerin, il ve eyaletlerin isimlerini kodlamak için kullanılır. Standardın resmi ismi Ülkelerin ve alt bölümlerinin isimlerinin temsili için kodlar dır. Üç bölümden oluşur:

  • ISO 3166-1, Ülkelerin ve alt bölümlerinin isimlerinin temsili için kodlar – Bölüm 1: Ülke kodları, ülke, özerk bölge, il ve eyalet isimlerinin kodlarını tanımlar. It defines three sets of country codes:
    • ISO 3166-1 alpha-2 – 2 harfli ülke kodları, birkaç istisna dışında internet ülke alan kodlarında belirgin bir şekilde kullanılır. (örn. Türkiye için TR)
    • ISO 3166-1 alpha-3 – 3 harfli ülke kodları (örn. Türkiye için TUR)
    • ISO 3166-1 numeric – 3 sayıdan oluşan ülke kodları (örn. Türkiye için 792)
  • ISO 3166-2, Ülkelerin ve alt bölümlerinin isimlerinin temsili için kodlar – Bölüm 2: Ülke alt kodları, ISO 3166-1'de tanımlanan ülkelerin alt bölümlerini (il, eyalet vs.) tanımlar. (örn. İstanbul için TR-34)
  • ISO 3166-3, Ülkelerin ve alt bölümlerinin isimlerinin temsili için kodlar – Bölüm 3: Code for formerly used names of countries, ISO 3166-1'in yayınlandığı günden itibaren (1974) ismi değiştirilmiş veya artık var olmayan ülkelerin isimlerini tanımlar. (örn: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği için SUHH)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.