Yönlendirme

Routing, farklı networklerin birbirleriyle haberleşmek için hangi yolu kullanması gerektiğinin hesaplanması ya da seçilmesi işlemidir. Routing işlemini Router(yönlendirici) lar yapar.

Router lar paketleri IP paket başlığında bulunan hedef adres bilgisini kullanarak diğer Router lara gönderir. Her bir Router dan geçen paket in time to live (yaşam süresi) i 1 azaltılır. Time to live 8 bit ile ifade edilir bu da time to live en fazla 255 değerini alabiliyor demektir. Time to live i 0 olan paket routing edilmez ve yok sayılır.

Routerlar Routing işlemini Routing Table(Yönlendirme Tablosu) lardan aldığı bilgilere göre hesaplarlar.

Routing Türleri

Static Routing

Static Routing Routing Table a yönetici tarafından el ile giriş yapılmasıdır.

Static Routing in avantajları
  • Router ın CPU su hesaplama yapmakla uğraşmaz.
  • Manuel olarak giriş yapıldığından diğer router lar ile ilgilenmez.
  • Güvenliklidir çünkü bilgi girişi yönetici tarafından yapılmaktadır.
Static Routing in Dezavantajları
  • Yeni bir network ün sisteme eklenmesi yönetici tarafından manuel olarak yapılmalıdır.
  • Static olarak yapılan route işleminde yedekleme yapılmaz.

Dynamic Routing

Static Route taki sorun ağın büyümesidir. Ağ büyürse router ların manue olarak eklenmesi gerekir.

Dynamic Routing de routing table lar dinamik oluşturulur. Administrative Distance router ın hedef router a ulaşması için katetmesi gereken yoların bir haritasını çıkarır. Administrative Distance ler 0 dan 255 e kadar numaralar alırlar numarası en düşük olan yol hedef router a ulaşmak için kullanılır.

Dynamic Routing Protokolleri
  • (RIP) Routing Information Protocol
  • (IGRP) Interior Gateway Routing Protocol
  • (EIGRP) Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
  • (OSPF) Open Shortest Path First

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.