İnsan-bilgisayar etkileşimi

İnsan bilgisayar etkileşimi, insanların bilgisayarlar ile etkileşimini inceler. Disiplinlerarası bir alandır. Bilgisayar bilimlerinin yanında, daha pek çok alan ile ilintilidir. İnsanın ve bilgisayarın etkileşimi, arayüzler aracılığı ile gerçekleşir. Bu arayüzler, yazılımın bir işlevi olabileceği gibi, çeşitli donanım bileşenleri (çevresel bileşenler) ile de etkileşim sağlanabilir.

Kavram tarihsel sırası ile, İME (İnsan - Makine Etkileşimi, Man - Machine Interaction), BİE (Bilgisayar - İnsan Etkileşimi, Computer - Human Interaction) ve İBE (İnsan - Bilgisayar Etkileşimi, Human - Computer Interaction) biçiminde gelişmiş ve isimlendirilmiştir.

İnsan bilgisayar etkileşimi ile ilgili dallar

 1. Bilgisayar Bilimleri
 2. Tasarım
 3. Kullanılabilirlik, kullanım kolaylığı (ing. usability)
 4. Antropoloji
 5. Ruhbilim
 6. Toplumbilim
 7. Toplumsal ruhbilim
 8. Yapay Zeka
 9. Ergonomi
 10. Bilişsel Bilimler
 11. Anlambilim

İnsan bilgisayar etkileşimi ile ilgili kaynaklar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.