Örgü topolojisi

Örgü topolojisi (İngilizce: Mesh Networking (Meshnet)), her bir düğümün diğerinin yerini alabildiği bir ağ topolojisidir.

Bir örgü ağı, akıntı (İngilizce:  flooding) veya yönlendirme (İngilizce: routing) yöntemiyle çalışabilir. Yönlendirme tekniği ile, gönderilen mesajlar, düğümden düğüme atlayarak (İngilizce:  hopping) hedefe ulaşana dek yol boyunca ilerler. Yönlendirme yönetimini kullanan bir ağ, yolun açık olduğunu garantiye almak için, sürekli bağlı kalmaya (İngilizce: continuous connection) izin vermeli ve öz-iyileştirme (İngilizce:  self-healing) algoritmalarını kullanarak kırık/engellenmiş yolların çevresinden dolaşabilmelidir.

Örgü ağları özel amaçlı ağ türlerinden biri olarak görülebilir. MANETler (Mobil özel amaçlı ağlar (İngilizce: mobile ad hoc networks) ile örgü ağları bu yüzden birbirine oldukça yakındır; ancak MANET'ler düğümlerin hareketliliğinden doğan sorunlarla da uğraşmak zorundadır.

Yönlendirme yöntemini kullanan ağların öz-iyileştirme yeteneği sayesinde bir düğüm çökse veya bağlantı zayıflasa bile ağ çalışmaya devam edebilir. Bunun sonucunda, bir noktadan diğer noktaya olan yol sayısı arttıkça, ağın da dayanıklılığı artar. Çoğunlukla kablosuz ağlarda kullanılsa da, kablolu ağlara da uygulanabilir.

Örgü (Mesh) topolojisi

Tamamen bağlı örgü topolojisini temsil eden bir resim

Tam örülmüş ağların değeri abone sayısının üssü ile orantılıdır, herhangi iki uç grupların iletişimde olduğu varsayılarak uygun ve bütün son noktalar eklenerek Reed's Law kanunu ile yaklaşık olarak bulunabilir.

Örgü topolojisini temsil eden bir resim

Tamamen bağlı

Not
Topoloji sadece küçük bir sayıda düğüm birbirine bağlı olduğu zaman kullanılmasına rağmen, fiziksel tam bağlı örgü topolojisi pratik ağlar için genel olarak çok masraflı ve karmaşıktır.

Kısmen bağlı

Bu tip ağ topolojisinde ağda bulunan bazı düğümler, birden fazla düğüme noktadan noktaya bağlantı ile bağlıdır. Bu ağdaki her düğüm arasında gider ve karmaşıklığı olmayan fiziksel tam bağlı örgü topolojisinin bazı tekrarlarından faydalanmayı mümkün kılar.

Not
Fiziksel kısmi bağlı örgü topolojisi tabanlı en pratik ağlarda, ağda düğümler arasında iletilen bütün veriler en kısa mesafeyi (ya da yaklaşık en kısa mesafeyi) seçer, bağlantıların birinde bir başarısızlık durumu veya kaçak dışında olan durumlarda veri hedef için alternatif bir yol seçer. Doğru yolu belirli bir zamanda kullanmaya karar vermek için bu ağın düğümlerinin bazı tip mantıksal yönlendirme algoritmalarına sahip olması gereklidir.

Ağ topolojisi, bir bilgisayar ağının çeşitli öğelerinin (bağlantılar, düğümler vb.) düzenlenmesidir.[1][2] Temelde bir ağın topolojik yapısı fiziksel veya mantıksal olarak tasvir edilebilir. Fiziksel topoloji, bir ağın çeşitli bileşenlerini, aygıt konumu ve kablo kurulumu da dahil olmak üzere yerleştirirken, mantıksal topoloji; fiziksel tasarımından bağımsız olarak, verilerin bir ağ içinde nasıl aktığını gösterir. Düğümler arasındaki uzaklıklar, fiziksel bağlantılar, iletim oranları veya sinyal türleri iki ağ arasında farklılık gösterebilir ancak kullandıkları topolojileri aynı olabilir.

Buna bir örnek, bir yerel alan ağıdır.(LAN) LAN'daki herhangi bir düğüm ağdaki diğer aygıtlara bir veya daha fazla fiziksel bağlantı içerir.Bu bağlantıları grafiksel olarak haritalamak, ağın fiziksel topolojisini tanımlamak için kullanılabilecek bir şekil geliştirir.Bununla beraber bileşenler arasında veri akışının haritalandırılması ise, ağın mantıksal topolojisini belirler.

Topoloji

Ağ topolojilerinin iki temel kategorisi olarak; fiziksel topoloji ve mantıksal topoloji sayılabilir.[3]

Bazı ağ topolojilerinin diyagramı.

Aygıtları bağlamak için kullanılan kablolama düzeni, ağın fiziksel topolojisidir.Bu kablolama düzeni, düğümlerin konumları ve düğümler ile kablolar arasındaki bağlantıları ifade etmektedir.Bir ağın fiziksel topolojisi, ağ erişim aygıtlarının ve ortamların yetenekleri, kapasiteleri, arzu edilen kontrol seviyesi veya hata toleransı ve kablolama veya telekomünikasyon devreleriyle ilgili ortaya çıkacak maliyet gibi konulardan oluşmaktadır.

Bununla beraber, mantıksal topoloji, sinyallerin ağ ortamında veya verilerin ağ üzerinde dolaşımının aygıtların fiziksel ara bağlantılarına bakılmaksızın bir aygıttan diğerine geçme biçimidir. Bir ağın mantıksal topolojisi, mutlaka fiziksel topolojisi ile aynı değildir. Örneğin, tekrarlayıcı merkezleri kullanan çift bükümlü ethernet, fiziksel bir yıldız topolojisi üzerinde taşınan bir mantıksal veriyolu topolojisiydi.Token ring, mantıksal bir halka topolojisidir, ancak fiziksel bir yıldız olarak ortam erişim kontrolü(MAC adresi)'ne kablolanmaktadır.Mantıksal topolojiler genellikle ortam erişim kontrolü yöntemleri ve protokolleriyle yakından ilişkilidir. Bazı ağlar, yönlendiricilerine ve anahtarlarına yapılan yapılandırma değişiklikleri aracılığıyla mantıksal topolojilerini dinamik olarak değiştirebilir.

Ağ topolojisi çalışmaları noktadan noktaya, ortak yol, yıldız, halka veya dairesel, örgü, ağaç, melez ve papatya zinciri olmak üzere sekiz temel topolojiyi tanımaktadır.

Kaynakça

  1. a b c Groth, David; Toby Skandier (2005). Network+ Study Guide, Fourth Edition. Sybex, Inc. ISBN 0-7821-4406-3.
  2. ATIS committee PRQC. "mesh topology 21 Ekim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.". ATIS Telecom Glossary 2007. Alliance for Telecommunications Industry Solutions. Retrieved 2008-10-10.
  3. a b Inc, S., (2002) . Networking Complete. Third Edition. San Francisco: Sybex
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.