Mantık programlama

Mantık programlama veya mantıksal programlama, belli bir program diline bağlı kalmaksızın mantıksal tanımlarla yapılmak istenilen, mantıksal algoritma açılımının kullanıcı tarafından bilgisayar ortamında tanımlanması esasına dayanan bir mantık çözümleme yardımlayıcısıdır.

Birçok program belli çalışma düzenine sahip olsa da, olası öngörülen veya öngörülemeyen çatallamalarda ilerler veya olası öngörü bir çıkmaza girmesiyle bir paradoksal eğri oluşturur.

Mantıksal programlama kuramının tam anlamıyla hayata geçirme çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.