Ontoloji (bilgi bilimi)

Bilgisayar bilimi ve bilgi biliminde ontoloji, kavramlar, veriler ve varlıklar arasındaki, özelliklerin ve ilişkilerin bir temsilini, resmi ismini ve tanımını içerir.

Her alan içerisinde, karmaşıklığı sınırlamak ve bilgileri (enformasyonu), veri ve bilgi olarak düzenlemek için ontolojiler yaratılır. Farklı alanlarda yeni ontolojiler geliştirildikçe, bu alanlardaki problemlerin çözülmesinin kolaylaşacağı umulmaktadır.

Google, Bilgi Grafiği (Knowledge Graph) girişimini başlattığından beri bilgi grafiği ifadesini genelleştirilmiş bir terim olarak kullanmak için önemli miktarda araştırma yapıldı. Bilgi grafiği terimi için net bir tanım olmamasına rağmen, bazen ontoloji ile eşanlamlı olarak kullanılır. Yaygın bir yorum, bir bilgi grafiğinin, varlıkların birbirine bağlı tanımlarının - gerçek dünya nesneleri, olaylar, durumlar veya soyut kavramlar - bir koleksiyonunu temsil ettiğidir. Ontolojilerin aksine, Google’ın Bilgi Grafiği gibi bilgi grafikleri genellikle daha az resmi anlambilimine sahip büyük hacimli bilgiler içerir. Bazı bağlamlarda, bilgi grafiği terimi, bir grafik olarak gösterilen herhangi bir bilgi tabanına atıfta bulunmak için kullanılır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.