Sayılar teorisi konularının listesi

Bu, Wikipedia'da yer alan sayı teorisi konularıyla ilgili sayfaların bir listesidir.

Bölünebilirlik

Kesirler

 • Rasyonel sayı
 • Birim kesir
 • İndirgenemez kesir = en sade terimlerle ifade edilen
 • İkili kesir
 • Devirli ondalık kesir
 • Döngüsel sayı
 • Farey dizisi
  • Ford çemberi
  • Stern-Brocot ağacı
 • Dedekind toplamı
 • Mısır kesri

Modüler aritmetik

 • Montgomery indirgemesi
 • Modüler üs alma
 • Doğrusal kalandaşlık teoremi
 • Ardışık yerine koyma yöntemi
 • Çin kalan teoremi
 • Fermat'nın küçük teoremi
  • Fermat'nın küçük teoreminin kanıtları
 • Fermat oranı
 • Euler totient fonksiyonu
  • Kototient olmayan
  • Totient olmayan
 • Euler teoremi
 • Wilson teoremi
 • İlkel kök modül n
 • İkinci dereceden kalıntı (Kuadratik rezidü)
  • Euler ölçütü
  • Legendre sembolü
  • Gauss yardımcı teoremi (sayı teorisi)
 • Karelerin kalandaşlığı
 • Luhn formülü
 • Mod n kriptanaliz

Aritmetik fonksiyonlar

Analitik sayı teorisi: toplamsal problemler

 • İkiz asal
  • Brun sabiti
 • Kuzen asal
 • Asal üçlü
 • Asal dörtlü
 • Seksi asal
 • Sophie Germain asalı
 • Cunningham zinciri
 • Goldbach varsayımı
  • Zayıf Goldbach varsayımı
 • İkinci Hardy-Littlewood varsayımı
 • Hardy-Littlewood çember yöntemi
 • Schinzel H hipotezi
 • Bateman-Horn varsayımı
 • Waring problemi
  • Brahmagupta–Fibonacci özdeşliği
  • Euler dört kare özdeşliği
  • Lagrange dört kare teoremi
  • Taksi sayısı
  • Genelleştirilmiş taksi sayısı
 • Cabtaxi sayısı
 • Schnirelmann yoğunluğu
 • Sumset (Minkowski toplamı)
 • Landau–Ramanujan sabiti
 • Sierpinski sayısı
  • Seventeen or Bust
 • Niven sabiti

Cebirsel sayı teorisi

Cebirsel sayı teorisi konularının listesine bakın

İkinci dereceden (Kuadratik) formlar

 • Unimodüler kafes
 • İki karenin toplamları üzerine Fermat teoremi
  • İki karenin toplamları üzerine Fermat teoreminin kanıtları

L-fonksiyonları

 • Riemann zeta fonksiyonu
 • Dirichlet serisi
 • Euler çarpımı
 • Asal sayı teoremi
  • Asal sayma fonksiyonu
   • Meissel–Lehmer algoritması
  • Ofset logaritmik integral
  • Legendre sabiti
  • Skewes sayısı
  • Bertrand postülatı
   • Bertrand postülatının kanıtı
   • Asalların karşılıklılarının toplamının farklı olduğunun kanıtı
  • Cramér varsayımı
 • Riemann hipotezi
  • Kritik çizgi teoremi
  • Hilbert-Pólya varsayımı
  • Genelleştirilmiş Riemann hipotezi
  • Mertens fonksiyonu, Mertens varsayımı, Meissel-Mertens sabiti
  • De Bruijn–Newman sabiti
 • Dirichlet karakteri
 • Dirichlet L-serisi
  • Siegel sıfırı
 • Aritmetik ilerlemeler hakkında Dirichlet teoremi
  • Linnik teoremi
  • Elliott-Halberstam varsayımı
 • Fonksiyonel denklem (L-fonksiyonu)
 • Chebotarev yoğunluk teoremi
 • Yerel zeta fonksiyonu
  • Weil varsayımları
 • Modüler form
  • Modüler grup
  • Denklik alt grubu
  • Hecke operatörü
  • Cusp formu
  • Eisenstein serisi
  • Modüler eğri
  • Ramanujan-Petersson varsayımı
 • Birch ve Swinnerton-Dyer varsayımı
 • Otomorfik form
 • Selberg iz formülü
 • Artin varsayımı
 • Sato-Tate varsayımı
 • Langlands programı
 • Modülerlik teoremi

Diyofant denklemleri

 • Pisagor üçlüsü
 • Pell denklemi
 • Eliptik eğri
  • Nagell-Lutz teoremi
  • Mordell-Weil teoremi
  • Mazur burulma teoremi
  • Eşlenik sayı
  • Abelyen varyetelerin aritmetiği
  • Eliptik bölünebilirlik dizileri
  • Mordell eğrisi
 • Fermat'nın son teoremi
 • Mordell varsayımı
 • Euler kuvvetlerin toplamı varsayımı
 • abc varsayımı
 • Catalan varsayımı
 • Pillai varsayımı
 • Hasse ilkesi
 • Diyofant kümesi
 • Matiyasevich teoremi
 • Çin Yüz kümes Hayvanı Problemi
 • 1729

Diyofantus yaklaştırımı

 • Davenport-Schmidt teoremi
 • İrrasyonel sayı
 • Liouville sayısı
 • Sürekli kesir
 • Kronecker teoremi
 • Thue-Siegel-Roth teoremi
 • Prouhet–Thue–Morse sabiti
 • Gelfond–Schneider sabiti
 • Eşdağılım mod 1
 • Beatty teoremi
 • Littlewood varsayımı
 • Fark fonksiyonu
  • Düşük fark dizisi
  • Düşük fark dizisinin illüstrasyonu
  • Düşük fark dizilerinin oluşturulması
  • Halton dizileri
 • Sayıların geometrisi
  • Minkowski teoremi
  • Pick teoremi
  • Mahler tıkızlık teoremi
 • Mahler ölçüsü
 • Sayı teorisinde etkili sonuçlar
 • Mahler teoremi

Elek yöntemleri

 • Brun eleği
 • Fonksiyon alanı eleği
 • Genel sayı alanı eleği
 • Geniş elek
 • Daha geniş elek
 • İkinci dereceden (Kuadratik) elek
 • Selberg eleği
 • Atkin eleği
 • Eratosthenes kalburu
 • Sundaram eleği
 • Turán eleği

İsimlendirilmiş asallar

 • Chen asalı
 • Cullen asalı
 • Fermat asalı
 • Sophie Germain asalı, güvenli asal
 • Mersenne asalı
  • Yeni Mersenne varsayımı
  • Büyük İnternet Mersenne Asal Sayı Arama (GIMPS - Great Internet Mersenne Prime Search)
 • Newman–Shanks–Williams asalı
 • İlkel asal
 • Wagstaff asalı
 • Wall-Sun-Sun asalı
 • Wieferich asalı
 • Wilson asalı
 • Wolstenholme asalı
 • Woodall asalı
 • Asal sayfalar (PrimePages)
 • Asal sayıların listesi

Kombinatoryal sayı teorisi

 • Örtü sistemi (Tam kalan sistemi)
 • Küçük küme (kombinatorikler)
 • Erdős–Ginzburg–Ziv teoremi
 • Polinom yöntemi
 • Van der Waerden teoremi
 • Szemerédi teoremi
 • Collatz varsayımı
 • Gilbreath varsayımı
 • Erdős–Graham varsayımı
 • Znám problemi

Hesaplamalı sayı teorisi

Not: Hesaplamalı sayı teorisi, algoritmik sayı teorisi olarak da bilinir.

 • Rezidü sayı sistemi
 • Cunningham projesi
 • İkinci dereceden (Kuadratik) rezidü problemi

Asallık testleri

 • Asal çarpanlara ayırma algoritması
 • Bölüm deneme (Tam sayı çarpanlara ayırma algoritması)
 • Eratosthenes kalburu
 • Olasılık algoritması
 • Fermat asallık testi
  • Sözde asal
  • Carmichael sayısı
  • Euler sözde asalı
  • Euler-Jacobi sözde asalı
  • Fibonacci sözde asalı
  • Muhtemel asal
 • Baillie-PSW asallık testi
 • Miller-Rabin asallık testi
 • Lucas-Lehmer asallık testi
 • Mersenne sayıları için Lucas-Lehmer testi
 • AKS asallık testi
 • NewPGen

Tamsayı çarpanlara ayırma

 • Pollard p1 algoritması
 • Pollard rho algoritması
 • Lenstra eliptik eğri çarpanlara ayırma metodu
 • İkinci dereceden (Kuadratik) elek
 • Özel sayı alanı eleği
 • Genel sayı alanı eleği
 • Shor algoritması
 • RSA Çarpanlara Ayırma Mücadelesi

Sözde rastgele sayılar

 • Sözde rastgele sayı üreteci (PRNG-pseudorandom number generator)
  • Sözde rastgele olma
  • Kriptografik olarak güvenli sözde rastgele sayı üreteci
 • Orta kare yöntemi
 • Blum Blum Shub
 • ACORN
 • ISAAC
 • Gecikmiş Fibonacci üreteci
 • Doğrusal benzerlik üreteci (LCG-Linear Congruential Generator)
 • Mersenne bükücü
 • Doğrusal geri besleme kayan yazmacı
 • Küçülen (Büzülen) üreteç
 • Kesintisiz şifreleme

Ayrıca bkz. Rastgele sayı üreteçlerinin listesi.

Aritmetik dinamikler

 • Tam bölen dizisi ve Tam bölen toplamı dinamikleri
  • Fazlalıklı sayı (güçlü sayı, zengin sayı, aşırı sayı, bol sayı)
  • Neredeyse mükemmel sayı
  • Dost sayı
  • Nişanlı sayılar (Betrothed numbers)
  • Eksikli sayı (özürlü sayı)
  • Yarı mükemmel sayı
  • Mükemmel sayı
  • Girişken sayı
 • Collatz varsayımı
 • Basamak toplamı dinamikleri
  • Toplamsal kalıcılık
  • Rakamsal kök
 • Basamak çarpım dinamikleri
  • Çarpımsal rakamsal kök
  • Çarpımsal kalıcılık
 • Lychrel sayısı
 • Mükemmel rakamsal invaryant
  • Mutlu sayı

Tarihçe

 • Disquisitiones Arithmeticae
 • "Verilen Büyüklükten Daha Küçük Asal Sayıların Sayısı Üzerine"
 • Vorlesungen über Zahlentheorie
 • Asal Takıntısı

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.