Rekreasyonel sayılar teorisi konularının listesi

Bu, rekreasyonel sayılar teorisi konularının bir listesidir (bkz. Sayı teorisi, rekreasyonel matematik). Buradaki liste aşağılayıcı değildir: Sayı teorisindeki birçok ünlü konunun kökeni, tamamen kendileri için ortaya çıkan problemlere meydan okur.

Sayı teorisinin bakış açılarını daha konsolide teorilerle ele alan sayfalar için sayı teorisi konularının listesine bakın.

Sayı dizileri

 • Tam sayı dizisi
 • Fibonacci dizisi
  • Altın oran tabanı
  • Fibonacci kodlaması
 • Lucas dizisi
 • Padovan dizisi
 • Şekilsel sayılar
  • Çokgensel sayılar
   • Üçgen sayı
   • Kare sayı
   • Beşgensel sayı
   • Altıgensel sayı
   • Yedigensel sayı
   • Sekizgensel sayı
   • Dokuzgensel sayı
   • Ongensel sayı
  • Ortalı çokgensel sayı (Centered)
   • Ortalı kare sayı
   • Ortalı beşgen sayı
   • Ortalı altıgen sayı
  • Dörtyüzlü sayı
  • Piramit biçimli (Piramidal) sayı
   • Üçgen piramidal sayı
   • Kare piramidal sayı
   • Beşgen piramidal sayı
   • Altıgen piramidal sayı
   • Yedigen piramidal sayı
  • Sekiz yüzlü sayı
  • Yıldız sayı
 • Mükemmel sayı
  • Sözde mükemmel sayısı
  • Neredeyse mükemmel sayı
  • Türemiş mükemmel sayı
  • Hiper mükemmel sayı
  • Yarı mükemmel sayı
  • İlkel yarı mükemmel sayı
  • Birimsel mükemmel sayı
  • Garip sayı
 • Dokunulmaz sayı
 • Dost sayı
 • Girişken sayı
 • Fazlalıklı sayı
 • Eksikli sayı
 • Uygun sayı
 • Tam bölen dizisi
 • Süper-Poulet sayısı
 • Şanslı sayı
 • Güçlü sayı
 • Öncül sayı
 • Palindromik sayı
 • Üçgensel kare sayı
 • Harmonik bölen sayı
 • Sfenik sayı
 • Smith sayısı
 • Çift Mersenne sayısı
 • Zeisel sayısı
 • Pronik sayı (Heteromekik sayı)
 • Niven sayıları
 • Süper özel sayı
 • Süper kompozit sayı
 • Süper totient sayı
 • Pratik sayı
 • Hokkabaz dizisi
 • Bak ve söyle dizisi (Look-and-say)

Basamaklar

 • Çokbölünebilir sayı
 • Otomorfik sayı
 • Armstrong sayısı
 • Öz sayı
 • Harshad sayısı
 • Keith sayısı
 • Kaprekar sayısı
 • Basamak toplamı
 • Bir sayının kalıcılığı
 • Mükemmel rakamsal invaryant
  • Mutlu sayı
 • Mükemmel basamaktan basamağa invaryant
 • Factorion
 • Emirp
 • Palindromik asal
 • Ev asalı
 • Normal sayı
  • Stoneham sayısı
  • Champernowne sabiti
  • Mutlak normal sayı
 • Repunit
 • Repdigit

Asal ve ilgili diziler

 • Yarı asal
 • Neredeyse asal
 • Benzersiz asal
 • Faktoriyel asal
 • Değiştirilebilir asal (Permutable)
 • Palindromik asal
 • Küplü asal (Cuban)
 • Şanslı asal

Sihirli kareler vb.

 • Ulam sarmalı
 • Sihirli yıldız
 • Sihirli kare
  • Frénicle standart formu
  • Asal karşılıklı sihirli kare
  • Üçsihirli kare (Trimagic)
  • Çoksihirli kare (Multimagic)
  • Pandiyagonal sihirli kare (Panmagic)
  • Şeytani kare
  • En mükemmel sihirli kare
  • Geometrik sihirli kare
  • Sihirli kareler için Conway Lux yöntemi
 • Sihirli küp
  • Mükemmel sihirli küp
  • Yarı mükemmel sihirli küp
  • İkisihirli küp (Bimagic)
  • Üçsihirli küp (Trimagic)
  • Çoksihirli küp (Multimagic)
 • Sihirli hiperküp
 • Sihirli sabit
 • Karenin karesini almak
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.