Ard-İzlenimcilik

Ard-İzlenimcilik[1][2][3] ya da Post-Empresyonizm,[1][4] Fransa'da, izlenimciliğin kurallarına tepki olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru doğan akım. Ard İzlenimcilik'in temsilcileri olan sanatçılar, sanat yaşamlarına izlenimcilikle başlamışlardır. Ancak bu izlenimcilik akımının kimi sınırlamalarını aşmak ve resimlerine kendi kişiselliklerini katmak istiyorlardı.

Zamanla kişisel anlatım resimlerine yansıdı. İzlenimciliğin canlı ve parlak renkleri yanında, gelenekselin dışına çıkan konu anlayışı da bu sanatçıları etkilemeyi sürdürdü.

Ard izlenimcilik daha sonra yerini fovizm ve kübizm'e bırakarak bu yeni akımlara da öncülük etmiştir.

Başlıca art izlenimci ressamlar galerisi

Kaynaklar

  1. Rona, Zeynep (2008). "Ard-izlenimcilik". Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi. 1. İstanbul: YEM Yayın. s. 121. ISBN 978-9944-757-09-6.
  2. "post-impressionism". Sanat Terimleri ve Kavramları Sözlüğü. İstanbul: Redhouse. 2011. s. 216. ISBN 978-605-4119-08-0.
  3. Antmen, Ahu (2008). "İzlenimcilik ve Sonrası". 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. Sel Yayıncılık. s. 21. ISBN 978-975-570-384-8.
  4. "Post-Empresyonizm". Tarih Boyunca Sanat. Yapı Kredi Yayınları. 2015. s. 208. ISBN 9789750831720.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.